Tiedote - 23.06.2015 klo 10.42

Pohjoismaiden ammattiliitot: Seksuaalinen häirintä on kitkettävä palvelualoilta

Seksuaalinen häirintä on arkipäivää matkailu- ja ravintola-alan työntekijöille kaikissa Pohjoismaissa. Ongelma on tullut esille monissa Pohjoismaiden ammattiliittojen jäsenkyselyissä, kertoo Pohjoismaisen hotelli-, ravintola, catering- ja turismialan työntekijöiden unioni NU HRCT.

Liian moni matkailu- ja ravintola-alan työntekijä joutuu asiakkaiden kähminnän kohteeksi, sietämään seksuaalista vihjailua ja kuuntelemaan seksististä kielenkäyttöä. Häirintään syyllistyvät työtoverit, esimiehet ja asiakkaat. Työntekijät saavat harvoin ohjeistusta tai tukea seksuaalisen häirinnän käsittelemiseen tai ennaltaehkäisyyn.

Matkailuelinkeinon piirissä toimivat Pohjoismaiden ammattiliitot vaativat, että työpaikkojen seksuaalisesta häirinnästä keskustellaan ja siihen kiinnitetään huomiota. Työnantajilta tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä, kuten selvät ohjeet häirinnän ennaltaehkäisyyn sekä ongelman käsittelemiseen työpaikoilla.

Seksismin ja seksuaalisen häirinnän ongelmat ovat yleisiä matkailu- ja ravintola-alalla, ja niillä on ilmeinen kytkentä epävarmoihin työsuhteisiin. Taustalla on myös kulttuuri, jonka mukaan ”asiakas on aina oikeassa”. Seksuaalisen häirinnän kohteena ovat sekä miehet että naiset, useimmiten kuitenkin naiset.

Yleisiä ovat selvät hierarkiat työpaikalla ja suhteessa asiakkaisiin. Nuoret naiset toimivat usein hierarkian alimmalla tasolla olevissa työtehtävissä. Alalla tarjoillaan lisäksi alkoholia. Nämä ovat vaikuttaneet sellaisen kulttuurin kehittymiseen, jossa työntekijöiden annetaan ymmärtää, että työtehtäviin kuuluu sietää kaikenlaisia asiattomuuksia asiakkailta ja työtovereilta. Näin ei tietenkään saisi olla.

Seksuaalinen häirintä on tabu, josta on vaikea puhua. Monet vaikenevat, kärsivät ja teeskentelevät, ettei mitään ole tapahtunut. Vaikka tiedämme seksuaalisen häirinnän olevan yleinen ongelma, vain harvat kääntyvät ammattiliiton puoleen pyytääkseen apua. Seksuaalinen häirintä on kuitenkin vakava työympäristöongelma. Se voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä pahoinvointia sekä estää työntekijää tuntemasta työn iloa ja heikentää hänen haluaan kehittyä ammatissaan.

Viime kädessä vastuu on työnantajalla. Hänen on huolehdittava siitä, että työntekijällä on hyvä psykososiaalinen ympäristö. Miksi asiattomuuksien sitten annetaan jatkua vuodesta toiseen? Ammattiliiton ehdoton kanta on, ettei kenenkään tarvitse hyväksyä seksismiä työpaikallaan. Lähdemme siitä, että työnantajalla on sama kanta.

Seksismin kitkemiseksi on toimittava pitkällä tähtäimellä ja ennaltaehkäisevästi yhdessä alan järjestöjen kanssa. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työympäristössä ei ilmene ahdistelua ja seksuaalista häirintää. Asiakkaina meidän on toimittava reilusti esimerkiksi tarjoilijoita, siivoojia ja baarityöntekijöitä kohtaan. Työtovereina meidän on autettava toisiamme ongelman tiedostamisessa sekä tuettava niitä, jotka kaikesta huolimatta joutuvat kiusaamisen kohteeksi. Kukaan ei saa joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla pitää olla nollatoleranssi.

Haluamme muuttaa laajalti yleistynyttä asiatonta käyttäytymistä. Kenenkään ei tarvitse sietää loukkauksia työssään! #EikoskaanOK

Lisätietoa:

http://www.nu-hrct.dk/

NU HRCT:n hallitus:

Tina M Madsen, 3F, Tanska
Clas Delp, Fellesforbundet, Norja
Therese Guovelin, HRF, Ruotsi
Markku Björn, PAM, Suomi
Finnbogi Sveinbjörnsson, SGS, Islanti
Niels Olgeirsson, MATVIS, Islanti

 

Suosituimmat