Tiedote - 28.08.2015 klo 11.19

Kysely: Palvelualojen vaatimaton piristyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä

Vuoden 2015 toinen neljännes toi mukanaan hieman aiempaa optimistisempia tunnelmia palvelualoille. Yleiskuva pysyi kuitenkin synkkänä: vastaajista suurempi osa koki työnantajayrityksensä taloudellisen tilanteen huonontuneen (17 %) kuin parantuneen (12 %). Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden kuvaukset suhdannetilanteesta olivat muita aloja positiivisempia.

Suhdannetilannetta kuvaavat luvut ovat parantuneet hieman viime vuoden lopulta lähtien, kertoo PAMin ekonomisti Aino Kalmbach. Kaikki taloudellista tilannetta kuvaavat mittarit ovat kuitenkin edelleen negatiivisia.

- Tilanteen koetaan enemmin huonontuneen kuin parantuneen. Aiempaa useampi kokee kuitenkin, että oma ja työnantajan taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna. Yhä harvempi siis kokee tilanteen huonontuvan.

Kiinteistöpalveluala oli toimialoista ainoa, jolla useampi vastaaja kuvasi työnantajayrityksensä myynnin ja taloudellisen tilanteen ennemmin parantuneen kuin huonontuneen. Alan työntekijät kokivat myös muita enemmän, että oma työttömyyden uhka on vähentynyt.

- Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden kuvaama positiivinen kehitys on linjassa toimialan viimeaikaisen talouskehityksen kanssa. Kiinteistön- ja maisemanhoidon liikevaihto on kasvanut alkuvuonna. Myös toimialan palkansaajien määrä sekä palkansaajien tekemien työtuntien määrä on kasvanut, Kalmbach kuvaa.

Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan vastaajien tunnelmat taas olivat synkemmät kuin kiinteistöpalvelualalla. Lähes kolmannes näiden alojen vastaajista koki oman taloutensa huonontuneen verrattuna tilanteeseen kolme kuukautta aiemmin. Lisäksi useampi kuin kolmannes koki huolien oman taloutensa suhteen lisääntyneen.

- Näilläkin aloilla tunnelmat mukailevat toimialan taloudellista kehitystä: palkansaajien määrä on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla, Kalmbach selventää.

Sekä tukku- että vähittäiskaupassa myynnin määrä väheni toisella neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa taas liikevaihto on kasvanut vaimeasti alkuvuoden.

Vaikka suhdannetilanne onkin hieman parantunut, kaiken kaikkiaan kyselyn mukaan tilanne on huono. Yli neljännes vastaajista (27 %) ilmoitti taloudellisen tilanteensa olevan huonompi kuin 3 kuukautta aiemmin. Taloudellisen tilanteensa parantumisesta kertoi vain joka kymmenes vastaaja. Kuudennes vastaajista koki, että oma riski joutua työttömäksi oli kasvanut viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 23.6 – 31.7. Kyselyyn vastasi 238 PAMin jäsentä. Vastaajista 92 prosenttia oli työsuhteessa ja 6 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat