Tiedote - 02.02.2016 klo 11.45

Kysely: Palvelualojen työntekijät pitävät työnantajansa taloustilannetta aiempaa valoisampana

Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat kohenivat vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreesta suhdannebarometristä. Erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla työnantajan taloustilanne koetaan aiempaa positiivisemmaksi.

Palvelualojen työntekijät kokivat työnantajansa taloustilanteen paremmaksi loka-joulukuussa 2015 kuin kertaakaan viimeiseen vuoden aikana ja paremmaksi kuin koskaan kyselyn historiassa. Aiempaa useampi raportoi myös oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edelliseen neljännekseen verrattuna.

Työnantajan myynnin kasvua kuvaava kysymys jakoi vastaajat kahtia: yhtä moni vastaajista oli sitä mieltä, että työnantajan myynti oli parantunut kuin huonontunut. Aiemmin huonontumisesta kertoneet vastaukset ovat olleet enemmistössä.

Suhdannepaneelin kuvaamaa tilannetta ei kuitenkaan voi vieläkään kutsua positiiviseksi, toteaa PAMin ekonomisti Aino Kalmbach. Edelleen useampi vastaajista kokee omaa taloutta koskevien huolien ennemmin lisääntyneen (40 prosenttia) kuin vähentyneen (8 prosenttia).

- Neljännes vastaajista koki omakohtaisen uhan jäädä työttömäksi kasvaneen edelliseen neljännekseen verrattuna. Toisaalta useampi kertoi, ettei koe työttömyyden uhkaa lainkaan, Kalmbach kertoo.

Tunnelmat olivat parantuneet myös niiden vastaajien parissa, jotka olivat vastanneet vastaavaan kyselyyn vuotta aikaisemmin. Myös heidän parissaan entistä harvempi raportoi työnantajayrityksen talouden olevan huonompi ja myynnin heikompi kuin edellisellä neljänneksellä. Edelleen kuitenkin useampi kokee myynnin ennemmin huonontuneen (41 prosenttia) kuin kasvaneen (26 prosenttia). Kolmasosa vastaajista koki myynnin pysyneen ennallaan.

Erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla työnantajan taloustilanteen koetaan kehittyneen aiempaa positiivisemmin. Myös kaupan alalla työnantajan taloustilanteen positiivisesta kehityksestä kertovat vastaukset lisääntyivät. Kiinteistöpalvelualalla taas hieman aiempaa useampi kuvasi työnantajan tilanteen heikommaksi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Työnantajan tilanteen koheneminen saattaa olla merkki siitä, että taloustilanne on hiljalleen kohenemassa.

- Jos työnantajan tilanteen parantuminen heijastuu myös työntekijöiden arkeen, tulevilta suhdannepaneeleilta voisi odottaa yhä positiivisempia tunnelmia, summaa Kalmbach.

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 5.1.2016–19.1.2016. Kyselyyn vastasi 328 PAMin jäsentä. Heistä 93,6 oli työsuhteessa ja 3 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

Uusimmat

Suosituimmat