Tiedote - 17.03.2016 klo 15.35

PAM aloittaa neuvottelut tiukoilla vaatimuksilla

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus päätti aloittaa kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, mutta asettaa neuvotteluille tiukat vaatimukset. Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan nyt lähdetään katsomaan, saadaanko PAMin tavoitteita edistettyä neuvotteluissa. Mistään muusta ei ole päätetty.

– Kävimme hallituksen kokouksessa erittäin hyvän, avoimen ja perusteellisen keskustelun. Sen perusteella näimme paremmaksi katsoa prosessin loppuun asti ja lähteä neuvottelemaan työehtosopimuksista. Näin pystymme paremmin vaikuttamaan sisältöihin, toteaa Selin.

Vaikka PAMin hallituksen luottamus työpaikkojen syntymiseen ja ostovoiman kasvamiseen ei vieläkään ole kovin korkealla, näki hallitus neuvottelujen käynnistämisen muita vaihtoehtoja parempana. Keskustelussa nousi esiin myös se, että maan hallitus on PAMin edellisen päätöksen jälkeen selkeyttänyt linjaansa leikkausten ja veronkevennysten suhteen.

PAMilla on tiukat edellytykset sille, että neuvottelut voidaan aloittaa.

- Mitään ei ole vielä hyväksytty. Vaadimme, että työnantajat lähtevät nyt aidosti neuvottelemaan osa-aikaisten aseman turvaamisesta, selviytymislausekkeen reunaehdoista, oman ilmoituksen edistämisestä sekä luottamusmiesten oikeuksien parantamisesta, korostaa Selin.

Neuvottelujen päätöskäsittely tehdään toukokuun lopussa. Sitä ennen PAM selvittää liiton jäsenten suhtautumista sopimuksiin ja kuulee valtuustoa.

- Selvää on, että myös maan hallituksen ja työnantajien on omalta osaltaan vastattava odotuksiin työllisyyden ja investointien osalta, Selin päättää.

Kysymyksiä ja vastauksia kilpailukykysopimuksesta

 

Uusimmat

Suosituimmat