Tiedote - 14.04.2016 klo 14.16

PAMin Koivuniemi: Pikaruokatyöntekijän unelmana kunnollinen toimeentulo

Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi on huolissaan pikaruokatyöntekijöiden toimeentulosta. Niina Koivuniemi osallistuu Oulussa kansainväliseen Fight For 15 –kampanjaan, jonka tavoitteena on saada säälliset palkat pikaruokaketjuissa työskenteleville.

- Pikaruokatyöntekijöiden sopimustunnit ovat pieniä ja lisätuntien saaminen vaikeaa. Monet työntekijät elävätkin koko ajan toimeentulon äärirajoilla ja joutuvat usein turvautumaan yhteiskunnan tukiin, toteaa Koivuniemi.

Fight For 15 –kampanja alkoi Yhdysvalloista, joka kohdistui alkujaan McDonald’siin, mutta on laajentunut kansainväliseksi kampanjoinniksi pikaruokaketjujen työntekijöiden toimeentulon puolesta. Kampanjan nimi perustuu vaatimukseen 15 dollarin minimipalkasta. Koivuniemi näkee kampanjan hyvin ajankohtaisena myös Suomessa.

- Jokaisella työntekijällä pitäisi olla oikeus palkkaan, joka mahdollistaa kunnollisen elämän. Näin ei kuitenkaan ole monenkaan pikaruokatyöntekijän kohdalla. Kuukausittainen toimeentulo jää yleensä selkeästi alle tuhannen euron, joka ei Suomen korkeiden asumis- ja elinkulujen takia riitä päivittäisiin menoihin

Koivuniemi myös muistuttaa, että maan hallituksen leikkaukset vaikuttavat monesti myös pikaruokatyöntekijöiden toimeentuloon ja elämiseen.

- Miksi pikaruokatyöntekijöiden pitäisi suostua jatkuvaan elämisen kurjistamiseen ja näköalattomuuteen tulevaisuudesta, kun samanaikaisesti kyseiset yritykset tekevät hyvää tulosta? Voimmeko todellakin hyväksyä tilanteen, jossa pikaruokatyöntekijä voi vain unelmoida kunnollisesta toimeentulosta?, kysyy Koivuniemi.

Pikaruokaravintoloiden edunvalvontaa vaikeuttaa muun muassa luottamusmiesten vähäisyys. Esimerkiksi McDonald’sin 47:stä ravintolasta vain yhdessä on luottamusmies. Koivuniemi kehottaakin pikaruokatyöntekijöitä järjestäytymään ja valitsemaan itselleen luottamusmiehet.

- Millä tavalla pikaruokaravintoloissa toteutetaan paikallinen sopiminen, jos henkilöstön edustajat puuttuvat? Kehotankin Oulun ja koko Suomen pikaruokatyöntekijöitä valitsemaan luottamusmiehet ja odotan työnantajilta myönteistä suhtautumista ja jopa kannustusta luottamusmiesten valitsemisessa.

 

Uusimmat

Suosituimmat