Yhteiskunta - 12.10.2020 klo 15.00

Tiukemmat ravintolarajoitukset astuivat voimaan kuudessa maakunnassa

Koronasta johtuvia rajoituksia tehdään alueittain STM:n toimintasuunnitelman mukaisesti. Ravintola-alaa koskevia lisämääräyksiä on annettu maakunnissa, joissa koronavirus on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Koronaviruksen torjunnassa on otettu syyskuussa käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön laatima toimintasuunnitelma,  jonka tavoitteena on estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Toimintasuunnitelma ohjaa kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen (AVI) tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia näiden antaessa suosituksia ja rajoituksia alueillaan. Alueellisen ajankohtaisen tilanteen ja voimassa olevat suositukset löydät THL:n sivuilta.


Muutoksia ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoihin - alueellisia eroja tautitilanteesta johtuen

Ravintolat saavat voimassa olevan asetuksen mukaan olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 01. Anniskelun voi aloittaa aikaisintaan klo 9 ja se on lopetettava viimeistään klo 24. Asetus on astunut voimaan 1. lokakuuta ja sen on tarkoitus olla voimassa 31. lokakuuta saakka. 

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) on otettu käyttöön rajaukset, joiden mukaan ravintolat on suljettava viimeistään klo 23 ja anniskelun on päätyttävä klo 22. Lisäksi sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet suurimmasta asiakasmäärästä. Muissa maakunnissa ovat toistaiseksi voimassa asetuksen mukaiset voimaan tulleet rajoitukset

Asiantuntija-arvio kiihtymisvaiheesta tehdään viikoittain, ja rajoitusmuutokset päätetään kahden viikon välein. Oman alueesi tilanteen löydät täältä


Karanteenin pituus lyhenee

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut ohjetta omaehtoisen ja tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin osalta ja karanteenin pituus on 10 päivää 12.10. alkaen.

Ajankohtaista tietoa koronan aiheuttamista toimenpiteistä löytyy kootusti valtioneuvoston sivuilta

Ota seurantaan myös PAMin koronasivusto, jonne on koottu ajankohtaista tietoa palveluista ja koronan vaikutuksista työsuhteeseen.

Hallituksen hybridistrategian mukaiset rajoitustoimien tasot:

1. Testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toimet kohdistuvat ensisijaisesti epäillyn tartunnan saaneisiin henkilöihin ja altistuneisiin lähikontakteihin. Tavoitteena on katkaista tartuntaketjut ja estää viruksen leviäminen laajemmalle väestössä. 

2. Kohdennettujen suositusten ja rajoitusten kohteina ovat tilat, tapahtumat ja toiminnot, joissa viruksen leviämisen riskien voidaan perustellusti katsoa olevan koholla. Rajoitukset ovat pääsääntöisesti paikallisia tai alueellisia. Rajoitusten on silloinkin oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. 

3. Koko väestöön kohdistuvat suositukset ovat kontakteja vähentäviä , kuten fyysisen etäisyyden ylläpito ja viruksen tarttumismahdollisuuksia pienentäviä, kuten yskimishygienia ja kasvosuojusten käyttö. 

4. Väestöön kohdistuvat laajat rajoitukset voivat olla viimesijaisina toimenpiteinä perusteltuja epidemian vakavan leviämisen uhkan estämiseksi. 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle