Jäsenpalvelu - 13.02.2019 klo 15.00

Tuhansia erimielisyyksiä selvitettiin, vain ani harva täytyi viedä oikeuteen

Kuva: PAMin arkisto / Marja Seppälä

Viime vuonna PAMiin tuli noin 50 000 yhteydenottoa työsuhdeasioissa. Niistä jäi ratkaistavaksi lähes tuhat erimielisyyttä. Valtaosa selvitetään työpaikoilla tai PAMin aluetoimistoissa ennen kuin oikeusistuimien täytyy tarttua asiaan.

PAMin jäsenten joukko on suuri, ja niinpä myös hankalia ja epäselviä tilanteita työpaikoilla, puuttuvia palkkoja tai lisiä ja muita erimielisyyksiä ehtii vuoden aikana kertyä paljon. Vuonna 2018 PAMiin otettiin työsuhdeasioissa yhteyttä noin 50 000 kertaa, näistä enemmistö puhelimitse. Myös pamilaiset luottamusmiehet auttavat jäseniä, mutta heidän selvittämistään asioista ei ole tilastoja.

Jos PAMin tietoon tullut työsuhdeasia ei ratkea neuvoilla tai työpaikalla keskustelemalla, se voidaan kirjata erimielisyydeksi PAMin erimielisyysrekisteriin. Yleisimmin PAMin aluetoimiston toimitsija lähtee sitten selvittämään asiaa eteenpäin eri keinoin. Tällaisia erimielisyyksiä kirjattiin viime vuonna 927 kappaletta.

Jos esimerkiksi perusteettomaksi arvioitu irtisanominen, tai epäily vaikkapa työsuojelurikkomuksesta tai syrjinnästä, ei muuten selviä, PAM voi myöntää jäsenelle oikeusavun. Oikeuteen asti vietiin viime vuonna kuitenkin vain 112 tapausta, eli 0,2 prosenttia 50 000 yhteydenotosta. Lisäksi näistä yli puolet sovitaan ennen varsinaista oikeudenkäyntiä. Pamilaiset kuormittavat siis oikeusistuimia lopulta vähän suhteessa siihen, kuinka monta selvitettävää asiaa vuoden aikana kertyy.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle