Liittokokous - 24.01.2019 klo 13.21

Tulevaisuuden ammattiliitto: Miten huomioida moninaistuva jäsenistö ja kehittyä edunvalvontajärjestönä?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan viimeisessä osassa pohditaan keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja organisaation kehittämiseen.

Työn monimuotoistuminen merkitsee niin ammattikuvien muutosta kuin työsuhteiden laadun erilaistumista, jopa pyrkimystä korvata työsuhteita muilla rakenteilla. Maahanmuuton lisääntymisellä ja kaupungistumisen voimistumisella on kauaskantoisia vaikutuksia työntekijöihin, työyhteisöihin, liiton jäsenistöön ja sen tarvitsemiin palveluihin, edunvalvonnan edellytyksiin sekä työpaikkatason toimintaan.

Liiton tulevaisuuden jäsenet voivat olla työntekijöitä, yksinyrittäjiä, freelancereita, alustatyöläisiä tai työttömiä, osaamisensa Suomessa tai maailmalla keränneitä. He asuvat keskenään erilaisilla alueilla Suomessa, joissa työmarkkinat voivat olla hyvinkin toisistaan poikkeavat.

Jotta liiton palvelut kattavat moninaistuvan jäsenistöä, palveluita tulee määritellä ja kehittää yhdessä koko yhteisön kanssa. Niiden on oltava kokonaisvaltaiset, vaikuttavat ja palvelukokemukseltaan erinomaiset.

PAMin aloilla maahanmuuttajien järjestäytyminen on verraten hyvällä tasolla, vaikkakin muuhun väestöön verrattuna selkeästi alhaisempi. Maahanmuuttajien järjestäytymistä on parannettava esimerkiksi varhaisella yhteydenotolla ja eri vuorovaikutuksen tavoilla ja paikallista toimintaa on kehitettävä helpommin lähestyttäväksi ja oikeasti heille lisäarvoa antavaksi.

Jäsenistön lisäksi PAM koostuu ammattiosastoista, luottamushenkilöistä, erilaisista päätöksentekoelimistä sekä työntekijöistä, ja muutokset ja uudistumistarpeet koskevat eri tavoin kaikkia. Esimerkiksi luottamusmiesten verkostoa tulisi laajentaa, ammattiosastojen toimintaa tulisi kehittää vastaamaan muuttunutta työelämää ja liiton päätöksen teossa tulisi paremmin huomioida ympäröivän yhteiskunnan kehitys.

Moninaistuvan jäsenistön erinomaisen palvelemisen ja hyvän edunvalvontatyön mahdollistamiseksi PAMin tulee panostaa myös oman henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Hallintoa kehittämällä luodaan entistä parempaa päätöksentekoa, joka myös mahdollistaa paremmat työskentelyolosuhteet liiton henkilökunnalle ja paremmat edellytykset edunvalvonnalle jäsenten puolesta.

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019.

Mitä mieltä sinä olet?

Jäsenistön osallistuminen, kattavat luottamushenkilöverkostot, toimivat ammattiosastot, monipuoliset jäsenpalvelut sekä tehokas neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta mahdollistavat hyvän edunvalvonnan ja työehtojen- ja olojen kehittämisen. Kuinka työntekijöiden liittymistä ja sitoutumista PAMiin saadaan vahvistettua?

Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2.2019. Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi.

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.-6.6.2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle