Liittokokous - 18.01.2019 klo 11.47

Tulevaisuuden ammattiliitto: Miten kaikille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan neljännessä osassa pohditaan osaamisen kehittämisen ja sivistyksen merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

Työntekijöihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat entisestään, kun työelämän luonne on murroksessa: ammatinkuvat hämärtyvät, työtä katoaa ja syntyy eri toimialoille ja ”työ” määrittyy uudelleen. Osaamisen kehittäminen on elinikäinen prosessi, johon tarvitaan resursseja myös työelämässä.

Mistä on kysymys?

Työn muuttaessa muotoaan osaamisen kehittäminen on keskeisessä asemassa tulevaisuuden työelämässä.

Lue tästä esimerkki siitä, mitä automatisaatio ja uudenlaisen osaamisen tarve on tarkoittanut Inex Partners -logistiikkakeskuksessa, jossa työnantaja koulutti työntekijöitään uuden teknologian käyttöön. 

Sivistys ja perustaidot luovat perustan osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tutkimusten mukaan sadat tuhannet suomalaiset työikäiset kärsivät heikoista perustaidoista (luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset taidot, ICT-taidot). Ilman perustaitoja emme kykene kehittämään jalostetumpia taitoja, joita tarvitaan muuttuvassa työelämässä.

Tarvitsemme myös kansalais- ja työelämätaitoja, jotta voimme toimia aktiivisesti demokratian jäseninä. Niiden avulla ihminen kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa demokraattiseen prosessiin. Tämä ilmenee muun muassa työntekijöiden korkeampana äänestysprosenttina sekä kansalaisaktiivisuutena myös ammattiosastojen ja liiton toiminnan kautta.

”Jos työntekijät eivät ota osaa demokraattiseen prosessiin, jotkut muut kyllä täyttävät sen tyhjiön. Luovutamme vapaaehtoisesti mahdollisuutemme vaikuttaa. Kansalaistaitoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota nuorten ammatillisessa koulutuksessa. Se olisi satsaus tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan”, sanoo PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen.

Tällä hetkellä kaikilla ei ole tasavertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen, sillä koulutustaso periytyy vahvasti perheen sosioekonomisen taustan mukaan. Lisäksi mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen työelämässä, esimerkiksi henkilöstökoulutusten kautta, ovat painottuneet toimihenkilöille. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen tarkoittaa oikeuksia, resurssointia, tarjontaa ja säännöllistä kartoitusta osaamisen kehittämisen tarpeista.

Työnantajien tulisi kantaa suurempi vastuu työntekijätason henkilöstön kehittämisestä, vaikka vastuuta siitä on toki myös yksilöllä. Parhaatkaan puitteet ja mahdollisuudet eivät kanna hedelmää, jos niihin ei haluta tarttua.

Koulutus on yksilölle sijoitus ja siellä opittujen taitojen on oltava hyödyllisiä työelämässä. Laadukas ammatillinen koulutus perustuukin työelämän tarpeisiin. Aina yhteys työpaikka- ja kenttätason tarpeiden ja opetushallinnon välillä ei kuitenkaan toimi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tuloksena on uudistuksia, jotka työelämän toimijat kokevat epärelevantteina tai pahimmillaan jopa vahingollisina.

Jotta PAM voi olla aktiivinen työelämän osaamistarpeiden tuntija ja viestinviejä, liitolta vaaditaan aktiivisempaa koulutuksellista verkostoitumista työpaikkatasolla sekä oleellisten työpaikkatoimijoiden, kuten työpaikkaohjaajien, ammatillisten näyttöjen arvioijien, vertaisaktiivien ja luottamushenkilöiden, tukemista. Lisäksi liiton tulisi ylläpitää hyvää yhteyttä opetushallintoon, jotta työelämän tarpeet huomioitaisiin kunnolla uudistuksia tehtäessä.

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019.

Mitä mieltä sinä olet?

Onko sivistys tärkeää? Pitääkö liiton tukea jäsenten sivistyksellisiä pyrkimyksiä? Kantavatko työnantajat vastuunsa työntekijöiden osaamisen kehittämisessä? Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2.2019.

Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi.

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.-6.6.2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle