Liittokokous - 14.01.2019 klo 16.52

Tulevaisuuden ammattiliitto: Miten sopimusjärjestelmä uudistetaan?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan toisessa osassa pohditaan sitä, miten sopimusjärjestelmää pitäisi uudistaa, jotta se vastaisi työelämän muutoksiin.

Työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sitä täydentävän työehtosopimusjärjestelmän kautta. Työehtosopimusten  piirissä on noin 90 % palkansaajista. Nykyisellä työehtosopimusjärjestelmällä on pystytty kaventamaan miesten ja naisten välisiä palkkaeroja sekä estämään epätervettä kilpailua palkoilla ja työehdoilla. Näin yhtäläinen työehtojen vähimmäistaso on voitu turvata niillekin työntekijöille, joilla on muita heikommat mahdollisuudet valvoa omia oikeuksiaan.

Mistä on kysymys?

Digitalisaatio ja sen mahdollistama globaali kilpailu määrittävät entistä voimakkaammin työehtojen sääntelyä ja muuttavat työn tekemisen olosuhteita.

Lue tästä esimerkki siitä, miten ruoankuljetuspalveluita tarjoavien yritysten lähetit ovat jääneet palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon, ja miten se vaikuttanut heidän toimeentuloonsa

Nykyistä sopimusjärjestelmää kuitenkin haastaa yritystoiminnan kansainvälistyminen ja polarisoituminen. Toisaalta ihmisten yksilöllisyys vahvistuu, minkä myötä työehdoista sopimisella tulisi osaltaan pystyä luomaan merkityksiä työyhteisöille.

Paikallisen tason yhteistoiminnalla voitaisiin parhaimmillaan vastata näihin molempiin: huomioida erilaisten yrityksen tarpeita ja lisätä samalla henkilöstön osallisuutta omien työehtojensa kehittäjinä järjestäytyneinä työyhteisöinä, joissa esimerkiksi jäsentiimit toimisivat aktiivisina sopimisen mahdollistajina.

Digitalisaatio ja sen mahdollistama globaali kilpailu määrittävät entistä voimakkaammin työehtojen sääntelyä ja muuttavat työn tekemisen olosuhteita. Joustavat työvoiman käytön muodot yleistyvät: esimerkiksi osa-aikaisten palkansaajien määrä on kasvanut koko 2000-luvun. Alustatalous luo kokonaan uudentyyppisiä työsuhteiden muotoja, jotka uhkaavat vyöryttää yrittäjäriskiä sekä vastuuta työhyvinvoinnista ja palkkaperusteisesta sosiaaliturvasta työntekijälle itselleen.

Työsuhdemuotojen ja työnkuvien moninaistumisen myötä ei voida aina yksiselitteisesti määrittää, minkä työehtosopimuksen piiriin työntekijä kuuluu tai noudatetaanko työssä ylipäänsä työelämää koskevaa lainsäädäntöä.

"Tämän hetkinen sääntely ei tunnista käytännössä lainkaan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon jääviä työn teettämisen tapoja. Esimerkiksi silloin, kun työtä tehdään keikanvälityspalveluita tarjoavien alustojen kautta, voi työntekijän juridinen status olla epäselvä", sanoo PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas

Lisäksi tarpeet työn teettämisen ehtojen sääntelylle voivat poiketa perinteisistä sopimusmalleista, sillä esimerkiksi työntekijän ansio voi muodostua tuloksen perusteella sen sijaan, että palkkaa maksettaisiin työn tekemiseen käytetyn ajan mukaan.

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019.

Mitä mieltä sinä olet?

Työehtosopimukset voivat esimerkiksi toimia heikommassa asemassa olevien vähimmäistyöehtojen turvaajana, estää epätervettä kilpailua palkoilla ja muilla työehdoilla sekä määritellä alalle vähimmäispalkkatason. Mikä tulisi olla työehtosopimusten ensisijainen tarkoitus? Minkälaisilla tavoilla uusien työsuhdemuotojen, kuten alustatyön työehdoista pitäisi jatkossa sopia?

Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2.2019.

Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista  milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi ja saavu paikalle. Sinun näkemyksesi, kokemuksesi ja ajatuksesi ovat meille tärkeitä!

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.-6.6.2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle