Liittokokous - 11.01.2019 klo 13.52

Tulevaisuuden ammattiliitto: Miten syntyy paras palvelu?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan ensimmäisessä osassa pureudutaan ihmisen rooliin palvelualojen tulevaisuudessa.

Mistä on kysymys? 

Teknologian kehityksen ja digitaalisuuden lisääntyminen muokkaavat palvelualojen työnkuvia tulevaisuudessa. Lue tästä tulevaisuudentutkija Juha Kaskisen haastattelu, jossa hän arvioi työn ja työnkuvien muutosta palvelualoilla. 

Teknologian kehittyessä palvelutyö monikanavaistuu ja muuttuu, mutta se ei katoa. Päinvastoin, inhimilliset taidot ja kyky tulkita ja lukea tilannetta, korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän.

Uusien teknologioiden yleistyminen tuo yrityksille mahdollisuuden erottautua hyvällä inhimillisellä palvelulla. Kun sama teknologia on kaikkien käytössä, yritys voisi kilpailla sillä, että he tarjoavat parasta palvelua. Se puolestaan on palvelualojen työntekijöiden erityisosaamista.

"Viime vuosina yritykset ovat yrittäneet erottua edukseen ja pärjätä kilpailussa digitalisoimalla palveluitaan. Se tie on pian käyty loppuun: käy kuten firman kotisivuille eli nopeasti kaikilla oli sellaiset ja nyt kyse on jo itsestäänselvyydestä. Lähitulevaisuudessa pärjää ystävällisellä, joustavalla ja asiantuntevalla henkilökohtaisella palvelulla", PAMin toiminnanjohtaja Jyrki Konola sanoo.

Liian usein palveluita ja tuotteita kehittävät yrityksissä tahot, joilla ei ole samaa kokemusta, osaamista ja kosketusta asiakkaisiin. Jos palvelutyötä tekevän erityisosaaminen tunnistettaisiin ja sen arvostusta nostettaisiin, sitä voisi hyödyntää nykyistä paremmin myös yritysten tuote- ja palvelukehityksessä sekä päätöksenteossa.

Se, että työntekijät osallistuisivat oman työnsä ja yrityksen toimintatapojen kehittämiseen sekä päätösten tekoon ja niiden toimeenpanoon, parantaisi myös yritysten tuottavuutta. Lisäksi työstä tulisi monipuolisempaa ja mielekkäämpää, kun työntekijöillä olisi mahdollisuus kehittää omaa työtään.

"Yrityksen kannattaa pitää kiinni palveluosaajistaan. Se tarkoittaa heidän kouluttautumisen tukemista, työn mielekkyyden lisäämistä ottamalla heidät mukaan työn suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa sekä tietenkin kilpailukykyisiä työehtoja kuten palkkaa", Konola sanoo.

Kun teknologia ja digitaaliset alustat muuttavat työn teettämisen ja tekemisen tapoja yhä moninaisemmiksi, työntekijöiltä vaaditaan uusien tarpeiden vaatimaa palveluosaamista: sekä digitaitoja että kohtaamistaitoja myös uusissa kanavissa. Tulevaisuudessa työntekijä voi auttaa asiakkaita jopa robottien avulla.

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019.

Mitä mieltä sinä olet?

Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2.2019

Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi ja saavu paikalle. Sinun näkemyksesi, kokemuksesi ja ajatuksesi ovat meille tärkeitä! 

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.-6.6.2019.

 

Tavoiteohjelman luonnos syntyi työelämän muutoksista. Liiton suunnannäyttäjiksi on ehdolla kuusi linjausta, joihin pamilaiset voivat nyt vaikuttaa. Kuva Janne Toriseva

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle