Tutkimus - 26.11.2020 klo 14.02

Tuntitarkastelun toteutumisessa on parantamisen varaa kaupan alalla

Kuva: Gettyimages

PAMin kyselytutkimus osoitti, että työehtosopimuksen määräystä työsopimustuntien säännöllisestä tarkastelusta ei tunneta työpaikoilla riittävästi.

Kaupan alan työehtosopimukseen lisättiin helmikuussa 2018 kirjaus, joka vaatii työnantajaa vertaamaan määräajoin osa-aikatyöntekijän työsopimuksessaan sopimia työtunteja ja toteutuneita työtunteja toisiinsa. Jos toteutunut työaika on vakiintunut työsopimuksen tunteja suuremmaksi ilman perusteltua syytä, työsopimus tulee muuttaa vastaamaan toteutuneita tunteja.

PAM selvitti loka-marraskuussa kyselytutkimuksella sitä, miten tuntitarkastelu tunnetaan kaupan alan yrityksissä ja toteutuuko työehtosopimuksessa sovittu määräys käytännössä. Työsopimustuntien vertaaminen toteutuneisiin tunteihin vaikuttaa suoraan työntekijän palkkapussiin, sillä se voi tuoda monelle osa-aikatyöntekijälle kaivattuja lisätyötunteja ja -ansioita.

Kyselyyn vastasi yhteensä 3697 henkilöä, joista yli 90% ilmoitti ammattinimekkeekseen myyjän tai siihen rinnastettavan. Vastaajamäärät jakautuivat hyvin tasaisesti eri ikäryhmien kesken. Vastaajista 80% oli 20-60-vuotiaita, ja lisäksi kyselyyn vastasi myös yhtä suuri määrä alle 20-vuotiaita sekä yli 60-vuotiaita.

65,5% vastaajista ilmoitti työskentelevänsä osa-aikaisena, kun taas kokoaikatyössä oli 34,5%. Puolet vastaajista ilmoitti työskennelleensä yli 8 vuotta samassa työssä.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että työehtosopimuksen kirjausta työtuntien säännöllisestä tarkastelusta ei vielä tunneta työpaikoilla kovin hyvin. Lähes 40 % kyselyyn vastaajista ei tiennyt, mistä siinä on kysymys.

Kysely osoitti myös sen, että säännöllinen työajan tarkastelu ei vielä ole osa työpaikkojen käytänteitä. Vain yksi kolmasosa osa-aikaisena työskentelevistä vastaajista ilmoitti, että hänelle itselleen oli tehty tuntitarkastelu. Siitä hyötyisi kuitenkin moni, sillä kaksi kolmannesta osa-aikaisena työskentelevistä vastaajista ilmoitti toivovansa korotusta työsopimustunteihin tai saavansa kokoaikatyön.

Tärkeimpänä tuntitarkastelua pitivät kokoaikaista työtä toivovat vastaajat. Vajaa kolmannes osa-aikatyötä tekevistä vastaajista ei puolestaan toivonut korotusta nykyisiin tunteihinsa.

Kyselyssä tutkittiin tuntitarkastelua kahden vuoden aikajänteellä, ei pelkästään koronapandemian aikana.

PAM on aloittanut lisäselvitykset luottamushenkilöiden kanssa kyselystä nousseiden epäkohtien korjaamiseksi.

 

Näin tuntitarkastelusta on sovittu kaupan alan työehtosopimuksessa

Työnantaja ja alle 37,5 tuntia tekevä työntekijä tarkastelevat toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta.

Toteutuneen viikkotyöajan tarkastelu on tehtävä vähintään puolen vuoden välein työnantajan määrittämänä ajankohtana. Tätä pidemmästä, mutta enintään vuoden mittaisesta tarkasteluvälistä on sovittava 23§:n mukaisesti.

Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan. Tarkastelussa on perusteltava kirjallisesti merkittävät poikkeamat työsopimustunteihin nähden.

Mikäli tarkastelu johtaa työsopimustuntien korottamiseen, korotetut sopimustunnit otetaan huomioon seuraavaksi suunniteltavan viikon tiedoissa. Toteuttamisajankohdasta voidaan työpaikkakohtaisesti (23 §:n mukaisesti) sopia toisin.

Lue lisää työajan tarkastelusta 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle