02.03.2017 klo 15.50

Tuore tutkimus: osa-aikaisuuden syynä työnantajien tarpeet

Osa-aikaisuus yleistyy. Esimerkiksi Musti ja Mirri -ketjussa osa-aikaisten työntekijöiden osuus on jopa 60 prosenttia henkilöstöstä. Kuva: Jani Sourander

Yritysten tarpeet ohjaavat työsuhteita yhä enemmän osa-aikaisiksi. Yleisintä osa-aikaisuus on vähittäiskaupassa työskentelevien naisten keskuudessa.

Tänään julkistetun osa-aikatyötä yksityisillä palvelualoilla käsittelevän tutkimuksen mukaan Suomessa työskennellään yleisimmin osa-aikaisesti työnantajan tarpeista johtuvista syistä. On myös ilmeistä, että naiset ovat vastentahtoisesti osa-aikaisessa työsuhteessa selvästi miehiä useammin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaiseman, tutkija Merja Kauhasen toteuttaman, kyselytutkimuksen kohteena oli 3 pamilaista alaa: vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalveluala. Vähittäiskaupassa työskentelevistä lähes 67, mara-aloilla yli 68 ja kiinteistöpalvelualoilla yli 53 prosenttia ilmoittaa osa-aikaisuuden syyksi sen, että kokoaikaista työtä ei ole tarjolla.

Vuodesta 1999 vuoteen 2014 osa-aikaisten palkansaajien määrä Suomessa on kasvanut 122000 ihmisellä, ja yleisintä se on vähittäiskaupassa ja naisten keskuudessa. EU-maihin nähden osa-aikaisuuden yleistyminen on ollut Suomessa vilkasta.

Vähittäiskaupassa liki 70 prosenttia naisista on osa-aikaisia vastentahtoisesti. Mara-aloillakin naisten osuus on lähes 67 ja kiinteistöpalveluissa yli 57 prosenttia.

Työnantajan näkökulmasta katsottunakin tutkimus osoittaa, että työnantajan tarpeet ohjaavat ihmisiä osa-aikaisiksi, jälleen erityisesti vähittäiskaupan alalla. Suomessa työnantajalähtöisyys on peräti yleisempää kuin muissa EU-maissa.

Odotetusti työnantajat pitävät tärkeimpinä syinään osa-aikaisten käytölle muun muassa kannattavuutta, työntekijätarpeen vaihtelua, työntekijöiden omaa toivetta sekä aukioloaikoja. Myös toimipaikan suuri koko, henkilöstön naisvaltaisuus sekä työmäärien vaihtelu näkyivät tutkimuksessa osa-aikaisuutta lisäävinä tekijöinä.

Merja Kauhanen pitää tutkimustulosten perusteella yhtenä kehittämisen arvoisena seikkana lisätyön tarjoamisjärjestelmän kehittämistä toimivampaan suuntaan. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo on samaa mieltä. Hänen mielestään lisätyön tarjoamisen sopimuksia on kirkastettava ja annettava työntekijälle selkeä oikeus myös kieltäytyä tarjotuista lisätyötunneista.

Teksti: Sini Saaritsa

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle