14.02.2013 klo 12.30

Tutkimus selittää sukupuolten palkkaerojen syyt

Sukupuolten väliset palkkaerot kaventuisivat, jos naisten yliedustus osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa vähentyisi, selviää tänään julkaistusta Palkansaajien tutkimuslaitoksen Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla -tutkimuksesta.

Sukupuolten väliset palkkaerot kaventuisivat, jos naisten yliedustus osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa vähentyisi, selviää tänään julkaistusta Palkansaajien tutkimuslaitoksen Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla -tutkimuksesta.

PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mielestä tulokseen on helppo samaistua.

- Palvelualat ovat naisvaltaisia, ja niillä työskennellään paljon epätyypillisissä työsuhteissa. Sukupuolten välisen palkkakuilun kaventaminen on oleellinen asia suomalaisten työmarkkinoiden ja koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta, Selin sanoo.

Tutkimuksen mukaan palkkaerot sukupuolten välillä supistuvat, mutta eivät katoa, jos verrataan samassa ammatissa toimivia, samat taustaominaisuudet omaavia miehiä ja naisia.

- Jos ammattialojen sisällä on palkoissa liukumaa, miehet vaikuttavat yleensä vetävän pidemmän korren, Selin sanoo.

Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös Anni Ritarin selvitys PAMin maahanmuuttajajäsenten työskentelystä Suomessa sekä PAMin ja TNS Gallupin toteuttama palvelualojen vetovoimabarometri 2012.

Ritarin selvityksen mukaan maahanmuuttajajäsenten suurimmat työelämän haasteet liittyvät työpaikan löytämiseen ja kielitaidon puutteeseen. Kun työpaikka on saatu, ei niillä pääsääntöisesti ole koettu suuria ongelmia. Kuitenkin noin joka kymmenes vastaaja kertoo kokeneensa syrjintää.

Palvelualojen vetovoimabarometri 2012:ssa selvitetään kaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta.

Nuorten (15-17-vuotiaiden) keskuudessa majoitus- ja ravitsemisala saa suurimman suosion. Miltei puolet (48 prosenttia) vastanneista nuorista kokee sen erittäin tai melko houkuttelevaksi. Työikäisten (18-65-vuotiaiden) kohdalla luku putoaa lähes 20 prosenttiyksikköä.

- Palvelualat koetaan trendikkäiksi, mutta selvästi nuorten mielikuvat ja todellisuus eivät aina kohtaa. Esimerkiksi töiden rankkuus ja epäsäännölliset työajat voivat tulla yllätyksenä. Näin dramaattinen pudotus houkuttelevuudessa on huolestuttava ilmiö, arvio PAMin yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto.

Kaikki selvitykset ovat luettavissa PAMin verkkopalvelussa:

Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo palvelualoilla

Töissä Suomessa - Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista

Palvelualojen vetovoimabarometri 2012

Lue tämänpäiväinen tiedote.

 

Teksti: SYSTEM

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle