09.03.2015 klo 14.31

Tutkinnottoman nuoren kannattaa hakea opiskelemaan - työttömyysturva muuten vaarassa

Alle 25-vuotiaan kannattaa hakea opiskelemaan, vaikka olisi nyt töissä. Kuva: Annika Rauhala

Jos olet alle 25-vuotias, etkä ole suorittanut ammatillista tutkintoa, kannattaa hakea nyt yhteishaussa opiskelupaikkaa, vaikka olisit töissä. Muuten uusi laki saattaa jättää vaille työttömyyspäivärahaa, jos jää työttömäksi.

Viime vuonna voimaan astunut uusi laki työttömyysturvasta edellyttää alle 25-vuotiailta hakemista opiskelemaan, jos ammatillista tutkintoa ei ennestään ole. Nuori voi siis jäädä ilman työttömyyspäivärahaa, vaikka olisi maksanut jäsenmaksua kassaan, jos työvoimaviranomaiset katsovat, ettei hän ole täyttänyt lain vaatimuksia.

Näin on jo käynyt joillekin PAMin ja Palvelualojen työttömyyskassan jäsenille, joskin kassan johtajan Markku Virtasen tiedon mukaan on kyse muutamista yksittäistapauksista. Kassalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päättää työttömyyspäivärahasta sen mukaan kuin työvoimaviranomaiset ovat linjanneet. Työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan maksamiselle tutkii aina TE-toimisto, joka antaa asiasta lausunnon työttömyyskassalle.

"Tuo lakihan ei koske kaikkia alle 25-vuotiaita, vaan vain niitä, joilla ei ole tutkintoa. Suurimmalla osalla meidän jäsenistämme on koulutus", Virtanen muistuttaa.

Hänen mukaansa työvoimaviranomaiset, joiden vastuulla lainmuutoksesta tiedottaminen on, ovat hyvin saaneet asian ihmisten tietoon. Myös PAMin ja Palvelualojen työttömyyskassan verkkosivuille on lisätty tietoa uudesta laista, ja uusille jäsenille lähetetään työttömyysturvaa koskevat lakipykälät muutenkin tiedoksi. Virtasen mukaan tehokkainta olisi tietysti tiedottaa asiasta suoraan niille, joita asia koskee, mutta kassalla ei ole tietoa jäsenten koulutuksesta. Aina voi siis löytyä joku, jolta uusi laki on jäänyt huomaamatta.

Lain tarkoituksena on, että mahdollisimman harva nuori jäisi pelkän peruskoulun varaan, sillä niin on vaikeata pärjätä työmarkkinoilla nykymaailmassa.

Jos on alle 25-vuotias eikä tutkintoa ole, työttömyysturvan menettämisen voi välttää hakemalla ainakin kahta opiskelupaikkaa esimerkiksi yhteishaussa, joka on parhaillaan käynnissä ja päättyy ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen osalta 17.3. Hakuvelvollisuus koskee juuri kevään yhteishakua, ei syksyn. Hakea voi myös lukioon tai korkeakouluun, ei vain ammatillisiin opintoihin. Töissä olevankin kannattaa nyt varautua, jotta työttömyyskassan jäsenmaksu ei menisi hukkaan.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle