Lainsäädäntö - 03.07.2018 klo 10.10

Tuusulalaisen kaupan yrittäjä keksi oudon kuvion päästäkseen eroon työntekijöistään – ulkoisti työntekijät ja irtisanoi sitten sopimuksen

K-Supermarketin yrittäjä ulkoisti työntekijät ensin vuokratyöyritykselle ja irtisanoi sitten sopimuksen yrityksen kanssa. Kuva: Gettyimages

Tuusulalaisen K-Supermarketin yrittäjä ulkoisti työntekijät kolmannelle osapuolelle ja lopetti sitten sopimuksen tämän kanssa. Käräjäoikeuden mukaan työntekijöitä ei voi siirtää toisen työnantajan palvelukseen ilman suostumusta.

Tuusulalainen kauppias teki nollan euron liiketoimintakaupan kassatuntien ulkoistamisesta vuokratyöyritykselle vuonna 2015. Ulkoistamisen oli määrä olla vain väliaikainen, sen kestoksi määriteltiin puoli vuotta. Ennen ulkoistamista kaupassa pantiin toimeen työnkierto, jossa omia osastojaan hoitaneet kaksi työntekijää siirrettiin muodollisesti kassaosastolle. Kolmas asianosainen työntekijä oli ollut jo aiemmin kassatyössä.

Työntekijöille tämä kerrottiin positiivisena asiana: työntekijät siirtyisivät vuokratyöyrityksen leiviin ja kaikki jatkuisi ennallaan. Jos työntekijät eivät kuitenkaan suostuisi allekirjoittamaan sopimusta vuokratyöyrityksen kanssa, tämä tulkittaisiin irtisanoutumiseksi ja näin ollen heidän työsuhteensa päättyisi. K-kaupan palvelukseen jääminen ei käynyt vaihtoehdoksi.

Karenssin pelossa työntekijät allekirjoittivat sopimuksen vuokratyöyrityksen kanssa. Viiden kuukauden kuluttua kauppias kuitenkin irtisanoi vuokratyöyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen. Työntekijät irtisanottiin vuokratyöyrityksestä. He ottivat yhteyttä kauppiaaseen päästäkseen takaisin kauppiaan palkkalistoille. Yksi työntekijöistä pääsikin takaisin, mutta hänelle tuli myöhemmin kauppiaan kanssa riitaa ja hän irtisanoutui noin vuoden päästä työnantajan palvelukseen palaamisesta.

Asiaa ratkottiin Vantaan käräjäoikeudessa PAMin tuella.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole oikeutta siirtää työntekijää toisen työnantajan palvelukseen ilman tämän lupaa, ellei kyse ole liikkeenluovutuksesta.

Vantaan käräjäoikeuden mukaan 150 viikoittaisen kassatunnin ulkoistamista ei voitu pitää liikkeen luovutuksena, sillä se ei esimerkiksi ole resurssikokonaisuus, joka voisi harjoittaa omaa liiketoimintaansa. Työntekijöillä olisi pitänyt olla erityistä ammattiosaamista, jotta työntekijäryhmä olisi voitu laskea itsenäiseksi resurssikokonaisuudeksi ja työntekijöitä oli käytetty joustavasti myös muissa kaupan tehtävissä.

Käräjäoikeus hyväksyi kantajien näkemyksen siitä, että kyseessä oli työsuhteen päättäminen nimenomaan työnantajan puolelta. Työntekijöiden työsuhteet olivat päättyneet siinä vaiheessa, kun heidät oli ulkoistettu. Työsopimuslain mukaan työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita kolmannelle ilman suostumusta. Näyttötaakka työntekijöiden suostumuksesta oli työnantajalla.

K-kauppiaan viime tingassa esittämä väite taloudellisista ja tuotannollisista perusteista kaatui näytön puutteeseen. Huomioon otettiin, että ulkoistus oli sovittu määräaikaiseksi eikä työnantaja ollut esittänyt mitään selvitystä työn todellisesta vähenemisestä ulkoistuksen jälkeen. Kahden työntekijän osalta siirtoa oli edeltänyt heidän siirtämisensä toisiin tehtäviin, mikä viittasi enemmän henkilökohtaisiin irtisanomisperusteisiin.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan muun muassa maksamaan työntekijöille työsopimuslain mukaista korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Editoitu 3.7.2018 kello 14.14: Lisätty kappale taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Lisätty ulkoistuksen aika. Lisätty tieto vuokratyöfirman irtisanomisesta. 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle