Yhteiskunta - 18.10.2018 klo 16.00

Työehtosopimuksista on hyötyä myös alustataloudessa

Ekonomisti Fredrik Söderqvist sanoo, että liitoilla on varmasti tulevaisuudessa tärkeä rooli alustataloudessa käytettävien arvostelujen läpinäkyvyyden varmistamisessa. Kuva: Ylva Bergman

Pyysimme Ruotsin Unionenin ekonomistia Fredrik Söderqvistiä listaamaan viisi tärkeää asiaa digitalisaatiosta ja tulevaisuuden työelämästä. Söderqvistin mielestä digitalisaatio voi parantaa ihmisten elämää, mutta tietyin ehdoin.

1. Liitot. Ammattiliitoilla tulee olemaan edelleen tärkeä rooli työelämän sääntelyssä. Liittojen haasteena on se, että on ihmisiä, jotka nauttivat työelämän joustavuudesta, ja on myös niitä, jotka haluavat edelleen turvallisen vakituisen työsuhteen. Ammattiliittojen täytyisi puhutella molempia.

2. Alustatalous. Ruotsi on ollut yksi ensimmäisiä maita, joissa alustatalouden yritykselle on saatu työehtosopimus. Liitot ovat olleet aktiivisia siinä, että ovat selvittäneet yhdessä yritysten kanssa, kuinka työehtosopimuksia voi soveltaa myös alustataloudessa. Yritysten pitäisi ymmärtää, että työehtosopimukset ovat hyödyllisiä myös niille, sillä ne lisäävät muun muassa työturvallisuutta ja vähentävät sitä kautta muuta byrokratiaa.

3. Omistajuus. Tulevaisuudessa käydään paljon keskustelua siitä, kuka omistaa esimerkiksi alustataloudessa käytössä olevat käyttäjien arvostelut. Lähdemme Unionenissa siitä, että arvostelut kuuluvat henkilölle itselleen. Liitoilla on tulevaisuudessa aktiivinen rooli sen varmistamisessa, että arvostelut ovat reiluja ja läpinäkyviä.

4. EU. Euroopan Unionin on otettava aktiivisempi rooli muun muassa sosiaalisen dialogin korostamisessa sen sijasta että asioista päätettäisiin tiukoilla laeilla. Ns. sosiaalinen pilari on askel oikeaan suuntaan.

5. Kuluttajat. Ruotsissa on näkyvissä trendi, jossa kuluttajat eivät enää tyydy pelkästään halpaan hintaan. Arvioisin, että kuluttajien rooli on tulevaisuudessa entistä aktiivisempi. Ihmiset haluavat käyttää sellaisia palveluita, joissa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja työehtosopimukset ovat helppo keino varmistaa se.

Kuka? 

Fredrik Söderqvist on ekonomisti Ruotsin suurimmassa yksityissektorin liitossa Unionenissa.

Söderqvist on toiminut muun muassa asiantuntijana Ruotsin hallituksen digitalisaatiota tutkivassa komissiossa.

 

Teksti: Lotta Jokinen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle