Työehtosopimusneuvottelut - 08.01.2018 klo 18.20

Työehtosopimusneuvottelut pärähtävät käyntiin - painetta euromääräisille palkankorotuksille löytyy

PAMin eri alojen sopimusalatoimikunnat kokoontuivat lokakuussa Vantaalla linjaamaan liiton tes-tavoitteita. Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo (toisessa rivissä toinen vasemmalta) oli mukana hakemassa voimia tulevaan. Kuva: Eeva Anundi

Työmarkkinaosapuolten kalenterit täyttyvät suurimpien alojen neuvotteluista. Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo tietää, että palkan osalta työntekijöiden minimi on työnantajien maksimi.

Syksy on taittunut työmarkkinatalveksi, ja isoimpien pamilaisten alojen työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät toden teolla tällä viikolla.

"Meillä on tarve kaiken kaikkiaan kehittää pamilaisten alojen palkkoja, ja se tarkoittaa euromääräisiä yleiskorotuksia", PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo toteaa.

Tilanne on haastava.

"Nämä euromääräiset tavoitteet eivät ole yhteneväisiä työnantajien kaavaileman maksimikorotuksen kanssa. Pitkin syksyä odotettujen teknologiateollisuuden palkkaratkaisujen mukaiset korotukset ovat pamilaisten alojen neuvotteluissa työnantajapuolelle maksimi, PAMille taas minimi."

Euromääräiset tavoitteet eivät ole yhteneväisiä työnantajien kaavaileman maksimikorotuksen kanssa.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin muistuttaa, että jos mentäisiin teollisuuden linjalla eli 1,6 prosentin korotuksella, se tarkoittaisi palvelualoilla tyypillisesti noin 35 euroa kuukaudessa, teollisuuden ennestään korkeammilla palkoilla taas noin 45 euroa kuukaudessa. Palkkaerot siis kasvaisivat. 45 euron korotuksilla ne pysyisivät taulukkopalkkojen osalta ennallaan.

"Meidän tavoitteenamme on kuitenkin palkkaerojen kaventaminen", Selin toteaa.

Työehdoista neuvotellaan nyt työehtosopimuskohtaisesti, ei keskitetysti, ja eri aloilla pitäisi siis pystyä tekemään niille sopivia ratkaisuja. Selin ihmettelee, miten työnantajapuolen tiukka keskinäinen koordinaatio yrittää tästä huolimatta puristaa teollisuuden linjaa palkankorotusten katoksi.

"Minä ainakin kapinoin tätä vastaan."

Selinin mukaan esimerkiksi marava-alalla törmää usein yrittäjien harmitteluun, että ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on vaikeaa. Hänen mielestään yksi ratkaisu tähän voisi olla pidempi ohjelma, jolla alan ansiotasoa nostettaisiin.

Viime perjantaina Ylitalo kommentoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa tulevaa liittokierrosta ja korosti, että naisten ja miesten palkkojen välinen kuilu ei saa enää syventyä. Hän totesi myös, että käynnissä oleva talouskasvukin luo painetta palkankorotuksille.

Ylitalo muistuttaa, että palkkojen lisäksi neuvottelupöydässä on erittäin tärkeitä työehtoasioita, joiden kehittämiseen PAMin neuvottelijat suhtautuvat kunnianhimoisesti. Näitä ovat esimerkiksi osa-aikaisten ja pätkätyöntekijöiden työsuhteita säätelevät kysymykset sekä ammatillisen koulutuksen uudistus. Viimeksi mainittu on asettanut uusia vaatimuksia työpaikoille, joissa nyt työn ohessa vastataan esimerkiksi näyttötutkintoja suorittavien koulutuksesta.

Neuvottelujen aikatauluja

Kaupan ala 11.-12.1.

Kaupan tes-neuvottelijat tapasivat ensimmäistä kertaa jo ennen joulua, ja seuraavan kerran Kaupan liiton ja PAMin edustajat neuvottelevat ensi viikon lopulla 11. ja 12. tammikuuta. Sen jälkeen tapaamisia on sovittu parille päivälle viikoittain tammikuun loppuun asti.

Majoitus- ja ravitsemisala 10.1.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa sekä PAM astuvat samaan kehään jo toistamiseen tänä syksynä. MaRa sekä PAM astuvat samaan kehään jo toistamiseen tänä syksynä: takana on hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelualojen myrskyisät neuvottelut työnantajapuolen asettamine työsulkuineen. Tilanne ratkesi vasta valtakunnansovittelijan avulla, ja joulukuun lopussa valtaosa hiihtokeskusten työntekijöistä oli jo uusien, paikallisesti sovittujen työehtojen piirissä.

Keskiviikkona alkavien neuvottelujen jälkeisiä tapaamisia on sovittu viikottain tammikuun loppuun asti. Tulevissa neuvotteluissa sovitaan myös Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevista työehdoista.

Kiinteistöpalveluala 12.1.

Perjantaina12. tammikuuta taas isketään kiinni siivoojien ja kiinteistötyöntekijöiden työehtoihin, kun PAM kohtaa Kiinteistötyönantajat ry:n edustajat.

Apteekin ala 17.1. PAMia vastassa on Apteekkien Työnantajaliitto.

Erityisalojen neuvotteluja päättynyt, meneillään sekä edessä

PAM tapaa Työnantajaliitto PALTAn edustajia tiiviisti, sillä parinkin sen alojen sopimusten voimassaolot ovat päättyneet tai päättymässä. Erityisteollisuuden, kopio- ja tulostusalan, kotitalouskone- ja kodintekniikkahuollon sekä palveluautomaattialan sopimukset päättyvät tammikuun lopulla. Makuunissa voimassa olevaa sopimusta ei ole ollut tämän vuoden alusta eikä golf-alalla marraskuun jälkeen.

Elokuvateattereihin saatiin PALTAn kanssa aikaan kikyn mukainen sopimus viime vuoden puolella. Koska alan työntekijöiden sopimus oli päättynyt jo helmikuun lopussa, työehtoja noudatettiin siihen asti vanhentuneen sopimuksen mukaisesti. Kuluvaan vuoteen ei tullut palkankorotuksia, mutta kahden seuraavan vuoden korotukset lasketaan kemian ja teknologiateollisuuden palkkaratkaisuista.

Hiusalalle astui kesäkuussa voimaan uusi työehtosopimus, ja syksyllä sovittiin vain ensimmäisen vuoden palkankorotuksista. Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeissä työskentelevien parturi-kampaajien palkat nousivat sen mukaisesti 1,5 prosentilla marraskuun alusta alkaen. Alalla vältyttiin kilpailukykysopimuksen mukaisista työajan pidennyksistä, lisät nousivat, paikallisen sopimisen periaatteista sovittiin, ja työsuojelu saatiin paremmalle, eurooppalaisen mittapuun mukaiselle tasolle.

Vartijat jäävät vielä odottamaan, sillä heidän sopimuksensa päättyy vasta huhtikuun lopussa, ja neuvottelut käydään loppukeväästä. Kuvanvalmistamoiden tes vanhenee tammikuun lopussa, ja sen uusista ehdoista ja palkoista neuvotellaan Erityisalojen Työnantajaliiton kanssa.

Päivitetty 12.1. klo 17:43: korjattu Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan nimi oikeaan muotoon.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle