08.03.2017 klo 14.31

Työelämän koventuneet vaatimukset aiheuttavat nuorille uupumusta

Työelämän koventuneet vaatimukset aiheuttavat nuorille uupumusta

Eilen julkistetun Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt. PAMin nuorisosihteeri Eveliina Reponen pitää barometrin tuloksia huolestuttavina.

Nuorisobarometristä selviää, että kaksi kolmesta nuoresta kokee, että työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä niin paljon, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun. Reponen kertoo, että myös pamilaisten nuorten keskuudessa puhutaan usein työelämän koventuneista vaatimuksista ja jatkuvasta stressin tunteesta.

– Myös nuoret ovat kertoneet uupuvansa töissä ja jaksaminen on koetuksella. Ei ole oikein, että jo työuransa alkuaskeleilla olevat nuoret palavat loppuun tai pelkäävät tulevaa, Reponen toteaa.

Työssäjaksaminen on laaja kokonaisuus, jonka toteutumisesta on huolehdittavat työyhteisöissä sekä työpaikoilla. Kolmannes nuorisobarometriin vastanneista nuorista on huolissaan työssäjaksamisestaan tulevaisuudessa.

– Nuoret kokevat työelämän paineet yksilöllisesti. Yksi keino lisätä nuorten jaksamista työelämässä on panostaa kunnolliseen perehdytykseen. Siihen, että nuorille tulee varma olo työtehtävien hoitamisesta ja turvallisista ja terveellisistä työskentelytavoista, Reponen toteaa.

Reposen mielestä tärkeää olisi kyetä rakentamaan turvallista työelämää, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä omien voimien loppumista. Ihmisen jaksamiselle on tärkeää tieto toimeentulon riittävyydestä. Sen takaamisessa meneillään olevan työaikalainsäädännön kokonaisuudistusta pohtivan nollatyöryhmän työ on isossa roolissa. PAMin lähtökohtana on, että työajasta on sovittava ja työaika ei voi olla nolla tuntia.

– Usein juuri nuoret tekevät epäsäännöllistä silpputyötä, joka lisää stressiä ja epävarmuuden tunnetta. Selkeät pelisäännöt osa-aikaisiin työsuhteisiin ja työaikaan sekä kunnollinen palkka vähentävät elämän epävarmuustekijöitä, Reponen toteaa.

Vuosittain julkistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.  Uusin barometri antaa yhteiskunnan tulevaisuudesta nuorten silmin huolestuttavan kuvan.

– Nuorisobarometri kokonaisuudessaan antaa syyn huoleen. Nuoret eivät luota tulevaisuuteen tai siihen, että asiat voivat muuttua paremmaksi tai, että heillä on aito mahdollisuus itse vaikuttaa, Reponen toteaa.

Reposen mielestä nuorten heikentynyt luottamus tulevaisuuteen on piirre, joka on otettava poliittisessa päätöksenteossa huomioon.  Barometrin mukaan monet hallituksen valmisteillakin olevat rakenteelliset uudistukset koskettavat laajasti nuorten palveluita.

– Mielestäni päättäjien tulee ottaa nuorten näkemykset tosissaan.  Meneillään vallitseva leikkauspolitiikka esimerkkinä toteutetut koulutusleikkaukset, vaikuttaa ja vaikeuttaa usean nuoren elämään. Nämä toimet ovat täysin syystäkin horjuttaneet nuorten uskoa hyvinvointivaltion kykyyn pitää ihmisistä huolta, Reponen toteaa.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15­–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee Nuorisobarometria yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Nuorisobarometri ja infografiikat ovat luettavissa www.tietoanuorista.fi

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle