Työttömyys - 01.03.2021 klo 14.50

Työllistymispalveluja antaakin kunta eikä valtio – aika näyttää, tuoko kokeilu työttömille enemmän räätälöityjä palveluja

Periaatteessa kohderyhmään kuuluvan työttömän pitäisi nyt saada enemmän räätälöityjä palveluja, mutta aika näyttää, PAMIn asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku arvioi. Kuva: Eeva Anundi

Mittava työllisyyden kuntakokeilu alkoi tänään. PAMin asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku odottaa vaikeasti työllistyvien työttömien palvelun paranevan, mutta aika näyttää, miten käy.

230 0000 henkilöä saa työllistymiseen liittyviä palveluja jatkossa kunnilta eikä enää valtion alaiselta työ- ja elinkeinotoimistolta eli TE-toimistolta.  

Kokeilu on mittava, sillä se kattaa noin puolet Suomen työttömistä työnhakijoista. Tarkoitus on selvittää, voiko vaikeasti työllistyviä työllistää tarjoamalla palveluja tehostetusti sekä huomioimalla heidän tarpeensa kokonaisvaltaisesti.

Kohteena ovat kokeilukuntien alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Lisäksi pitkäaikaistyöttömät ja muut ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella olevat.

Yli kaksivuotinen kokeilu toteutetaan 118 kunnassa, muun muassa Espoossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Työnhakija saa TE-toimistolta ilmoituksen, mikäli hän kuuluu kokeilun piiriin.  

Räätälöityjä palveluja

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku sanoo, että kokeilussa olevan työttömän on periaatteessa lupa odottaa enemmän räätälöityjä palveluja itselleen.  

”Kunnan pitäisi nyt selvittää, missä kohtaa työllistymisessä on pulmia sekä lähteä ratkaisemaan niitä asiakaslähtöisesti. Mutta miten tämä toimii käytännössä, se jää nähtäväksi”, Kllokoqi-Bublaku muotoilee.

Työnhakija ohjataan tarpeen mukaan muihin palveluihin, kuten opiskeluihin, kuntoutuksiin ja terveystarkastuksiin. Kunnilla on Kllokoqi-Bublakun mukaan eräs etu puolellaan työttömän ohjaamisessa:

”Kunnat tuntevat oman alueensa olosuhteet parhaiten niin työllisyystilanteen kuin muiden palvelujen suhteen”, hän pohtii.

Myös koronan vuoksi työttömiksi työnhakijoiksi siirtyneet voivat kokeilukunnissa saada työllistämispalveluja kunnan eikä TE-toimiston kautta, mikäli ehdot täyttyvät. Kuva: Gettyimages

"Aitoa työllistymistä eikä palkattomia aktivointitoimia"

Päätavoite on työllistymisen nopeuttaminen. Työllistämispalveluja on siirretty kahdesti aiemminkin kokeiluna kunnille, vuosina 2012-2015 ja 2017-2018. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan niillä ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta työllistymiseen.

”Nyt alkanut kuntakokeilu ei saa perustua siihen, että ihmisiä yhä enemmän passitetaan aktivointimielessä palkattomille harjoitteluille ja kuntouttavalle työtoiminnalle tekemään töitä ilmaiseksi”, Kllokoqi-Bublaku sanoo.

”Tavoitteena on oltava pitkäaikaistyöttömien osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen niin, että aidosti parannetaan heidän mahdollisuuksiaan työllistyä avoimille markkinoille.”

Kuntaliitto ja jo mainitut kuusi suurta kaupunkia ovat vetäneet yhtä köyttä ja korostaneet, että pelkän kokeilun sijasta kuntavetoisuuden tulisi olla uuden pysyvän toimintamallin pilotointi.

”Kokeilu tämä silti on”, korostaa Kllokoqi-Bublaku. Maan hallitus arvioi erikseen, miten työllisyyspalvelut järjestetään jatkossa ja löytyikö kokeilussa uusia keinoja auttaa työttömiä työllistymään ja parantamaan osaamistaan.  

 

Kuntien painoarvo kasvaa

Entä mistä ”luukusta” kokeiluun kuuluva työtön saa palvelua?

”Kunnilla ei ole tähän yhteistä mallia vaan kullakin on omat tapansa toteuttaa kokeilua”, työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg sanoo. Kunnalla voi olla esimerkiksi useita toimipisteitä, tai palveluja tarjotaan edelleen myös TE-toimiston tiloissa.

”Todennäköisimmin työtöntä palvellut henkilö vaihtuu, mutta toki voi käydä niinkin, että pienemmissä kunnissa entinen tuttu henkilö on jatkossakin sama”, Ståhlberg sanoo.

Kuntiin siirtyy TE-toimistoilta työntekijöitä. Kunnat saavat myös TE-toimistojen kanssa yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönsä.

Varmaa on se, että kuntien painoarvo työllisyyden hoidossa kasvaa kesäkuun loppuun 2023 kestävän  kokeilun aikana:

”Kuntien merkitys kasvaa huomattavasti ja niille tulee uusia lakisääteisiä tehtäviä. Odotukset ovat kovat.”

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.