07.05.2013 klo 00.00

Työnantajan selvitettävä työaikojen haitta- ja vaaratekijät

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2013. Työnantajan pitää jatkossa selvittää ja arvioida myös työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät.

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2013. Työnantajan pitää jatkossa selvittää ja arvioida myös työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät. Lainsäädäntöä lähdettiin muuttamaan työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen yhteydessä.

Työtapaturmien, vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikottainen työaika ylittää 40 tuntia. Tapaturmien määrään vaikuttaa myös työn tauotus. Työnantajan tulee jatkossa huomioida vaarojen selvittämisessä esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • työpäivien pituus
  • työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta
  • kokonaistyöaika
  • peräkkäisten työvuorojen toistuvuus
  • työvuorojen kiertosuunta
  • ylityöt ja niiden määrä
  • työn suorittamisajankohta
  • työaikojen ennakoitavuus
  • työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus sekä
  • työntekijöiden mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä.

 

Työajoilla tarkoitetaan työ- ja lepoaikoihin liittyviä asioita kuten yötyötä, vuorotyötä, ylityötä ja riittäviä lepotaukoja, mutta myös muuta työntekijän työhön sidottuna oloa koskevaa aikaa. Työhön sidonnaisuuden tulee kuitenkin johtua työnantajan toimenpiteistä. Tällaista olisi esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan. Työhön sidonnaisuuden piiriin lukeutuisivat myös ne tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Työaikoihin liittyviä vaaroja tulee arvioida yhdessä muiden vaara- ja haittatekijöiden kanssa, eikä erillään.

 

Teksti: Mirka Mäntylä

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle