Työehdot - 15.10.2020 klo 17.34

Työneuvosto päätti – ruokalähetit ovat työsuhteessa

Kuva: Getty Images

Ruokalähetit eivät ole itsenäisiä ammatinharjoittajia, vaan he ovat työsuhteessa. Näin päätti Työneuvosto tänään Aluehallintoviraston pyytämässä lausunnossa.

Päätös tarkoittaa, että ruokalähettitoimintaa harjoittavien yritysten tulisi kohdella ruokalähettejään työntekijöinä ja vastattava myös kaikista työnantajan velvoitteista.  PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pitää Työneuvoston lausuntoa erittäin merkittävänä.  

”Työneuvoston ratkaisu tarkoittaa, että ruokalähetit voivat saada tulevaisuudessa samat oikeudet kuin muutkin työntekijät. Työnantajien on silloin noudatettava ruokalähettien osalta mm. työaikalakia ja työsuojelumääräyksiä”, toteaa Rönni-Sällinen.  

Työneuvoston tänään antama lausunto ei ole lainvoimainen tuomio, mutta Rönni-Sällinen iloitsee kuitenkin päätöksestä. Hän näkee, että ruokapalvelutyöntekijöiden asemaa voitaisiin lopultakin saada parannettua.  

”Työneuvoston päätös näyttää suuntaa sille, miten jatkossa ruokalähettien asema nähdään ja miten mm. viranomaisten on suhtauduttava heihin. Nyt odotan, että alan yritykset hyväksyvät työneuvoston päätöksen ja solmivat työsuhteet lähettiensä kanssa”, korostaa Rönni-Sällinen.  

PAM on vaikuttanut osaltaan siihen, että ruokalähetit katsotaan työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi ja helle saadaan reilut työehdot. Suurimmat alalla toimivat yritykset ovat Foodora ja Wolt. 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle