Palkka - 04.11.2019 klo 14.08

Työntekijän palkan yksipuolinen alentaminen todettiin oikeudessa laittomaksi

Työnantaja alensi yksipuolisesti koko henkilökunnan palkkoja muutaman päivän varoitusajalla. Työntekijä riitautti asian. Kuva:Gettyimages.

Työnantaja joutui korvausvelvolliseksi käräjäoikeudessa, koska hän oli yksipuolisesti päättänyt työntekijän palkan alentamisesta. Työnantaja väitti, että koko henkilökunta oli suostunut, eli asiasta oli sovittu.

Helsingin käräjäoikeudesta on tullut tuore voittotuomio palkan alentamista koskevassa jutussa, jossa palkkojen lisäksi vaadittiin työnantajalta korvausta työsuhteen päättämisestä, kun työntekijä oli irtisanoutunut palkan alentamisesta johtuen.

Työntekijä oli pidemmän ajan työskennellyt toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa varastoalan yrityksessä. Hänen kuukausipalkkansa oli sovittu työsopimuksessa.

Vuonna 2016 joulun ja uuden vuoden välipäivinä työnantaja oli ilmoittanut henkilökunnalle yrityksen päättäneen alentaa henkilökunnan palkkoja henkilöstömenojen säästösyistä. Työnantaja käytti perusteena yrityksen taloudellista tilannetta, mutta samalla oli ilmoitettu, että yritys ei ole menossa konkurssiin. Työnantaja oli ilmoittanut myös, että työntekijä voi etsiä itselleen uuden työpaikan, mikäli ei hyväksy palkanalennusta.

Kyseisen työntekijän palkkaa työnantaja oli laskenut yksipuolisella ilmoituksella ja irtisanomisaikaa noudattamatta 2.409,60 eurosta 2.224,00 euroon 1.1.2017 lukien. Palkanalennus on ollut 7 %.

Koska työntekijä ei hyväksynyt palkanalennusta, hän ilmoitti työnantajalleen, että ryhtyy etsimään uutta työpaikkaa ja tulee irtisanoutumaan työnantajan sopimusrikkomuksen eli palkanalennuksen takia. Työntekijä ilmoitti myös vaativansa puuttuvia palkkoja.

Vuoden 2017 alussa työpaikan työntekijät olivat tuoneet aktiivisesti esiin, ettei työnantajalla ole oikeutta kollektiivisiin palkanalennuksiin, vaan työnantajan tulisi käyttää muita vaihtoehtoja. He olivat pyrkineet selvittämään oikeuksiaan ja olleet ammattiliittoon yhteydessä. Työntekijät olivat myös yrittäneet neuvotella työnantajan kanssa toivoen työnantajan peruvan palkanalennuksen.

Työntekijä ilmoitti uudestaan sen jälkeen, että hän ei hyväksy palkanalennusta ja että aikoo riitauttaa asian. Samalla hän oli myös vaatinut työnantajaa oikaisemaan palkat loppupalkassaan, mutta työnantaja ei siihen suostunut.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, ettei työnantaja yksipuolisesti voi alentaa työntekijän palkkaa edes irtisanomisperusteella. Palkkoja voidaan alentaa vain, jos se yhdessä muiden käytettävissä olevien saneeraustoimenpiteiden kanssa on välttämätöntä yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Työnantajan tulee ensisijaisesti turvautua muihin saneeraustoimenpiteisiin, kuten lomautuksiin, toimitilan vuokrien kustannusten alentamiseen ja irtisanomisiin.

Yrityksen tilanne ei ollut oikeuttanut alentamaan palkkoja, koska työnantaja oli palkanalennusten aikoihin samanaikaisesti palkannut uusia työntekijöitä.

Tuomion mukaan työnantaja joutuu maksamaan työntekijälle palkkasaatavien ja lomakorvausten sekä odotusajan palkan ohella myös korvausta työsuhteen päättymisestä työantajan olennaisen sopimusrikkomuksen takia. Varastoalan yritys tuomittiin maksamaan työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 7.228,80 euroa työntekijälle mukaan lukien työntekijän oikeudenkäyntikustannukset.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle