Yhteiskunta - 24.11.2020 klo 09.52

Työntekijöiden puolella yli rajojen

Christy Hoffman valittiin UNI Globalin pääsihteeriksi kesäkuussa 2018. Kuva: UNI Global Union

Palvelualojen maailmanliitto UNI Global täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Historiansa aikana UNI Global on neuvotellut lähes 60 globaalia puitesopimusta monikansallisten yhtiöiden kanssa.

Yhteiskuntien ollessa yhä riippuvaisempia toisistaan on myös ammattiliittojen kansainvälisellä yhteistyöllä entistä suurempi merkitys. Sveitsissä päämajaansa pitävä Palvelualojen maailmanliitto UNI Global edustaa yli 20 miljoonaa työntekijää yli 900 ammattiliitosta ympäri maailman. PAM on yksi sen jäsenliitoista.

”Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tuoda yhteen työntekijät, jotka työskentelevät samalla toimialalla tai samalle työnantajalle. Sen ansiosta he voivat yhdessä löytää ratkaisuja työntekijöiden oikeuksien takaamiseksi”, sanoo UNI Globalin pääsihteeri Christy Hoffman.

Tänä vuonna UNI Global juhlii 20-vuotista taivaltaan. Yhtenä sen tärkeimpänä saavutuksena Hoffman pitää monikansallisten yhtiöiden kanssa neuvoteltuja puitesopimuksia, joita UNI Global on solminut lähes 60 kappaletta. 

Puitesopimukset ovat yritysten ja kansainvälisen ay-liikkeen solmimia sopimuksia, joissa osapuolet tunnustavat toisensa neuvotteluosapuoleksi sekä sitoutuvat eri tavoin edistämään työelämän oikeuksien toteutumista.

Yksi merkittävä esimerkki niistä on vaatetehtaiden työntekijöitä koskeva Bangladesh Accord -sopimus, jota Hoffman oli itse solmimassa.

”Saavutustemme taustalla on ollut selkeä visio siitä, että työntekijöiden järjestäytyminen on ensisijaisen tärkeää."

Hoffman toivoo, että tulevien vuosien aikana ylikansallisten yhtiöiden ja globaalisti toimivien liittojen välinen yhteistyö yleistyisi.

Vaikka Euroopassa ammattiliittoihin suhtaudutaan suhteellisen suopeasti, on paljon maita, joissa työntekijöillä ei ole mahdollisuutta järjestäytymiseen ja ammattiliittoihin suhtaudutaan erittäin vihamielisesti, Hoffman muistuttaa.

”Tulevien vuosien aikana meidän täytyy löytää keinoja, jotta työntekijät voisivat järjestäytyä ja muodostaa joukkovoimaa erityisesti väkirikkaassa Aasiassa.”

UNI Global järjestää 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi virtuaalitapahtuman ensi vuonna koronapandemian vuoksi.

 

Palvelualojen maailmanliitto UNI Global 
 

  • UNI Global toimii maailmanlaajuisesti sektoreittain ja jokainen sektori valvoo oman alansa liittojen ja niiden jäsenten etuja.
  • UNI Globalilla on erilliset komiteat nuorisotyötä, tasa-arvotyötä ja ylempiä toimihenkilöitä varten.
  • PAMin aloista UNI Globaliin kuuluvat: kauppa, myyntiedustajat, vartiointiala, kauneudenhoito- ja kampaamoala, rahapeliltyöntekijät, siivous ja kiinteistönhoito. 
  • Suomalaisista liitoista UNI Globalin jäseniä ovat myös PRO, Teollisuusliitto, PAU, Insinööriliitto, Teme, Nousu, TEK ja VvL. Liittojen välistä yhteistyötä koordinoidaan UNI Finland -verkoston kautta.

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle