EU - 13.06.2019 klo 09.01

Työntekijöiden turvallisuus on parantunut Sodexossa eurooppalaisen yhteistyön ansiosta

Sodexon pääluottamusmies Sirpa Aly ja HR-päällikkö Riikka Lindholm pitävät EWC-työtä merkittävänä. Kuva: Emilia Kangasluoma

Eurooppalaisen yritysneuvoston, EWC:n, aloitteesta alkanut työtapaturmien seuraaminen ja analysointi on vakiintunut Sodexossa pysyväksi käytännöksi.

EWC (European Work Council) on järjestely, jolla työntekijöiden valitsema ryhmä edustajia käsittelee yrityksen asioita yhdessä monikansallisen yrityksen johdon kanssa. Kansainväliseen Sodexo-konserniin kuuluva Sodexo Oy oli ensimmäisiä Suomessa toimivia palvelualojen yrityksiä, joissa aloitettiin Eurooppalaisen yritysneuvoston toiminta.

Sodexossa on eurooppalaisen yritysneuvoston, EWC:n, ansiosta nostettu työsuojelun tasoa sekä kehitetty työvaatteita vastaamaan kaikkien niiden eri maiden olosuhteita, joissa yritys toimii.

”Aluksi keräsimme erilaisia tietoja työntekijöistä eri maista. Huomasimme, että joissakin maissa sattuu paljon enemmän työtapaturmia kuin toisissa, ja se kiinnosti meitä valtavasti”, Sodexon alueellinen pääluottamusmies ja EWC-edustaja Sirpa Aly kertoo.

Työtapaturmien tarkempaa analysointia ja eri maiden välistä vertailua varten otettiin avuksi Salus-ohjelma, jonka avulla työvaliokunta ryhtyi keräämään tietoa yrityksessä sattuneista tapaturmia kaikista Euroopan maista: missä niitä sattuu, miksi ja miten paljon niitä tapahtuu.

Ne maat, joissa sattui paljon tapaturmia, otettiin erilliseen tarkasteluun tutkimalla tapaturmien syitä ja korjaamalla niitä.

”Suomessa esimerkiksi ilmeni aiemmin paljon veitsiviiltohaavoja, joita olemme saaneet vähennettyä ottamalla viiltosuojahansikkaat käyttöön”, Aly sanoo.

Nykyään työtapaturmien seuraaminen on osa yrityksen perustoimintaa ja työtapaturmien ennaltaehkäisyä. Aly pitää työntekijöiden kuulemista työvaatteiden kehittämisessä toisena EWC-työn tärkeänä saavutuksena.

”Saimme työvaliokuntaan palautetta työntekijöiltä siitä, miten työvaatteita tulisi kehittää vastaamaan kunkin maan olosuhteita ja työntekijöiden tarpeita. Keskustelimme siitä yrityksen johdon kanssa, jonka jälkeen järjestimme kokouksen työvaatteista vastaavien hankkijoiden kanssa. Se on jatkuvaa kehitystyötä.”

Luottamuksellisuus ja toisen työn arvostus avainasemassa

Aly lähti mukaan EWC-toimintaan yli 20 vuotta sitten. Hän oli mukana neuvottelemassa konserniin EWC-sopimusta, jolla luotiin puitteet koko toiminnalle. Aly ei juuri tuntenut Eurooppalaisen yritysneuvoston toimintaa entuudestaan, eikä siihen aikaan kukaan oikein osannut neuvoakaan häntä, sillä hän oli luomassa jotain aivan uutta. Uteliaisuus, rohkeus ja halu tarttua uusiin haasteisiin veivät häntä kuitenkin eteenpäin.

”EWC-työ on todella mielenkiintoista ja pitkäjänteistä työtä. Ajattelin aluksi, että tulin Sodexoon vain vähäksi aikaa. Yrityksen kasvu pienestä perheyrityksestä kansainväliseksi pörssiyhtiöksi on ollut kuitenkin niin mielenkiintoinen, että se on vienyt mukanaan”, hän naurahtaa.

Sirpa Aly pitää tärkeänä, että yrityksen EWC-edustaja ei vaihtuisi kovin usein, jotta työssä säilyisi pitkäjänteisyys.

Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, Aly on yhä innostunut kansainvälisen yhteistyön tuomista mahdollisuuksista vaikuttaa työntekijöiden oloihin.

Sodexolla on tällä hetkellä vajaa 30 EWC-edustajaa, joista kolme muodostavat työntekijöiden asioita ajavan ydinryhmän, työvaliokunnan. Aly on yksi tämän kansainvälisen työvaliokunnan jäsenistä, ja joukon ainoa nainen.

”Työvaliokunta työstää vuoden aikana työntekijöiden keskuudesta nousseita havaintoja, kysymyksiä, ja ehdotuksia. Kokoonnumme kerran vuodessa yrityksen johdon kanssa EWC-kokoukseen, jossa käsittelemme työsuojeluasioita, talousasioita sekä yrityksen tulevaa toimintaa”, Aly kertoo.

Hänen mukaansa luottamuksellisuus ja toisen työn kunnioittaminen ovat EWC-työssä avainasemassa. Työvaliokunnassa vastaan saattaa tulla myös sellaisia asioita, joihin ei voi ennalta varautua.

”Jos esimerkiksi toimintoja järjestellään uudelleen yrityksessä, niin työvaliokunta saa tietää niistä ensimmäisenä. Osa tiedoista saattaa olla myös luottamuksellista tietyn aikaa. Me saamme paljon tietoa, joka perustuu luottamukseen”, hän jatkaa.

Tulokset syntyvät pitkällä aikajänteellä

EWC-työssä tarvitaan Alyn mukaan erityisesti kärsivällisyyttä, rohkeutta, kielitaitoa ja oma-aloitteisuutta. Tärkeää on myös huomioida maiden väliset kulttuurierot ja ymmärtää erilaisia tapoja toimia.

”Tämä on hidasta ja määrätietoista työtä, joka tuo tuloksia pitkällä aikajänteellä. Siksi olisi hyvä, etteivät edustajat vaihtuisi kovin tiheään”, Aly pohtii.

Vaikka kansainvälisessä yhteistyössä on omat haasteensa, niin Aly pitää sitä merkittävänä keinona vaikuttaa työntekijöiden oloihin.

”Jos työskentelee kansainvälisessä yrityksessä ja haluaa vaikuttaa työntekijöiden asioihin, niin ilman muuta kannattaa lähteä mukaan!” hän kannustaa.

Lähde mukaan EWC-toimintaan! 

Haluaisitko mukaan EWC-toimintaan, mutta kaipaisit lisää tietoa? Hae EWC-toiminnan perusteet -kurssille 23.7. mennessä kurssikalenterista

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle