Kunnon työn päivä - 06.10.2017 klo 11.34

Työntekijöiden yhdenvertaisessa kohtelussa puutteita

Palvelualojen ammattiliitto PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta on huolissaan työpaikoilla tekemättä jääneistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista. Hän toivoo, että suunnitelmien valmisteluun panostettaisiin, koska ne ohjaavat toimimaan vihapuhetta ja kaikenlaista syrjintää vastaan. Se taas parantaa kaikkien työhyvinvointia.

PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virran mukaan työpaikoilla on vielä paljon tehtävää, jotta niillä toteutuisi yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuuslakia uudistettiin vuoden 2015 alussa. Siinä edellytettiin yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoa tämän vuoden alkuun mennessä työpaikoilla, joissa on vähintään 30 työntekijää.

– On huolestuttavaa, että edelleen monilta työpaikoilta nämä lakisääteiset suunnitelmat puuttuvat, Virta toteaa.

Hän muistuttaa, että työntekijöiden työssä viihtyminen ja työhön sitoutuminen paranee, kun heitä kohdellaan hyvin ja yhdenvertaisesti.

– Hyvässä ja kunnon työpaikassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle. Kaikki työntekijät ovat samanarvoisia eikä esimerkiksi sillä, minkä ikäinen olet, missä olet syntynyt, kenen kanssa asut tai mihin uskot, vaikuta siihen, miten sinua arvostetaan työssäsi tai, miten vaikkapa työtunteja jaetaan, Virta toteaa.

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma on mahdollista yhdistää tasa-arvo-, henkilöstö- tai yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan.

– Lähtökohdan on oltava, että yhdenvertaisuussuunnitelman avulla, luodaan työpaikalle selkeät pelisäännöt ja menettelytavat kaikenlaisen syrjinnän ehkäisyyn, Virta toteaa.

Hänestä se olisi omiaan kitkemään myös vihapuhetta.

– Nykypäivän työpaikkojen luottamushenkilöt – luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät paljon työtä syrjinnän kitkemiseksi. Heidän tehtävänään on osaltaan huolehtia tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta. Siksi on tärkeää, että työpaikoille valitaan tänäkin syksynä mahdollisimman monta luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua, Virta kannustaa.

Lauantaina 7.10. vietetään kunnon työ päivää. Vuosittain järjestettävän kansainvälisen teemapäivän tarkoituksena on edistää kunnon työn ehtojen toteutumista. Tänä vuonna teemana on korostaa työntekijöiden yhdenvertaisuuden merkitystä. Kunnon työn päivänä järjestetään myös Tulevaisuus tänään - työelämätapahtuma, joka välitetään suorana SAK:n YouTube-kanavalla lauantaina kello 9.30 alkaen.  Lue lisää Tulevaisuus tänään -tapahtumasta SAK:n verkkosivuilta

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle