Kunnon työn päivä - 06.10.2017 klo 11.34

Työntekijöiden yhdenvertaisessa kohtelussa puutteita

Palvelualojen ammattiliitto PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta on huolissaan työpaikoilla tekemättä jääneistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista. Hän toivoo, että suunnitelmien valmisteluun panostettaisiin, koska ne ohjaavat toimimaan vihapuhetta ja kaikenlaista syrjintää vastaan. Se taas parantaa kaikkien työhyvinvointia.

PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virran mukaan työpaikoilla on vielä paljon tehtävää, jotta niillä toteutuisi yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuuslakia uudistettiin vuoden 2015 alussa. Siinä edellytettiin yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoa tämän vuoden alkuun mennessä työpaikoilla, joissa on vähintään 30 työntekijää.

– On huolestuttavaa, että edelleen monilta työpaikoilta nämä lakisääteiset suunnitelmat puuttuvat, Virta toteaa.

Hän muistuttaa, että työntekijöiden työssä viihtyminen ja työhön sitoutuminen paranee, kun heitä kohdellaan hyvin ja yhdenvertaisesti.

– Hyvässä ja kunnon työpaikassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle. Kaikki työntekijät ovat samanarvoisia eikä esimerkiksi sillä, minkä ikäinen olet, missä olet syntynyt, kenen kanssa asut tai mihin uskot, vaikuta siihen, miten sinua arvostetaan työssäsi tai, miten vaikkapa työtunteja jaetaan, Virta toteaa.

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma on mahdollista yhdistää tasa-arvo-, henkilöstö- tai yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan.

– Lähtökohdan on oltava, että yhdenvertaisuussuunnitelman avulla, luodaan työpaikalle selkeät pelisäännöt ja menettelytavat kaikenlaisen syrjinnän ehkäisyyn, Virta toteaa.

Hänestä se olisi omiaan kitkemään myös vihapuhetta.

– Nykypäivän työpaikkojen luottamushenkilöt – luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät paljon työtä syrjinnän kitkemiseksi. Heidän tehtävänään on osaltaan huolehtia tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisesta. Siksi on tärkeää, että työpaikoille valitaan tänäkin syksynä mahdollisimman monta luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua, Virta kannustaa.

Lauantaina 7.10. vietetään kunnon työ päivää. Vuosittain järjestettävän kansainvälisen teemapäivän tarkoituksena on edistää kunnon työn ehtojen toteutumista. Tänä vuonna teemana on korostaa työntekijöiden yhdenvertaisuuden merkitystä. Kunnon työn päivänä järjestetään myös Tulevaisuus tänään - työelämätapahtuma, joka välitetään suorana SAK:n YouTube-kanavalla lauantaina kello 9.30 alkaen.  Lue lisää Tulevaisuus tänään -tapahtumasta SAK:n verkkosivuilta

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.