26.01.2016 klo 11.28

Työsopimuslaki ristipaineessa nuorten kannalta

Saako nuori työsopimuksen, jossa on 18 tunnin vähimmäistyöaika viikossa vai onko tässä taas uusi määräaikaisuus? Kuva:iStockphoto

Nollatuntisopimukset pois? Vaiko sittenkin koeaikaan pidennys ja määräaikaisia sopimuksia solmimaan ilman perustetta?

Eduskunnan käsittelyyn on helmikuussa tulossa kansalaisaloite vähimmäistuntimäärän vaatimisesta osa-aikatyöntekijälle, mutta samaan aikaan valmistellaan aivan toisenlaisia muutoksia työsopimuslakiin.

Operaatio Vakiduunin kansalaisaloitteessa halutaan työntekijälle toimeentulon turvaa kieltämällä vastentahtoiset nollatuntisopimukset ja takaamalla vähintään 18 tunnin viikkotyöaika sitä haluaville.

– Olemme kansalaisaloitteen kannalla, koska lainmuutos parantaisi kymmenien tuhansien nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa työpaikoilla, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo.

Epävarmuutta työn jatkuvuudesta  

Parhaillaan ovat lausuntokierroksella kuitenkin työsopimuslain muutosesitykset, jotka päinvastoin lisäävät nuoren epävarmuutta toimeentulostaan, vaikka niitä perustellaankin työllisyyden parantamisella.

Koeaikoja aiotaan pidentää enintään 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Ja uudelle työntekijälle voisi vuoden aikana solmia 3 määräaikaista sopimusta ilman perustetta, kun nykyisin perusteeksi vaaditaan esimerkiksi sijaisuutta tai työn kausiluontoisuutta.

– Tavoitteemme oli saada työntekijän turva eurooppalaisittain katsoen keskiarvoon, mutta hallitus haluaa viedä sitä vuosikymmeniä taaksepäin, SAK:n päälakimies Timo Koskinen sanoo. Työntekijöiden keskusjärjestöt olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, mutta Koskisen mukaan kolmikantaisesta neuvottelusta ei voi puhua, vaan hallitusohjelman lausumia toisteltiin sellaisinaan, eikä vaihtoehtoja käsitelty.

Mikäli mahdollisuus tehdä määräaikaisia sopimuksia ilman perustetta menee läpi, se merkitsisi Koskisen mukaan määräaikaisten työsuhteiden yleistymistä. Se taas söisi pohjaa myös siltä, että osa-aikainen saisi lisää työtunteja.

Kolmantena työryhmän esityksenä on, että irtisanotun työntekijän tukena olevaa takaisinottovelvollisuuden aikaa lyhennettäisiin 4 tai 6 kuukaudeksi nykyisestä 9 kuukaudesta.

– Nämä muutokset ovat jopa rajumpia kuin itse pakkolait, jos mietitään työelämään tulevaa tai työpaikkansa menettänyttä uuden työn hakijaa tai muutoin uudessa työssä aloittavaa työntekijää, PAMin Ylitalo sanoo.
Muutoksista ollaan tekemässä myös pysyviä, hän huomauttaa.

Operaatio Vakiduuni kommentoi nettisivuillaan, että ehdotuksilla tähdätään halpatyövoimaluokan synnyttämiseen Suomeen.

Työryhmän ehdotusten lausuntokierros päättyy 12. helmikuuta. TEM:n hallitusneuvos Tarja Kröger kertoo, että lopullinen ehdotus tulee helmikuun loppupuolella.

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta