Lainsäädäntö - 01.04.2020 klo 14.35

Työsopimuslakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian vuoksi

"Kannattaa ensin tarkistaa asiat omasta työehtosopimuksesta", PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala sanoo.

Työsopimuslain muutoksilla haetaan helpotusta yritysten vaikeaan tilanteeseen.

Keskiviikkona 1. huhtikuuta on astunut voimaan eduskunnan päättämiä työsopimuslain väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Muutoksilla pyritään auttamaan yrittäjiä tilanteessa, jossa asiakkaat ovat kadonneet ja myynti romahtanut koronaviruksen vuoksi.

Määräaikainenkin voidaan lomauttaa

Eduskunnan päätöksen mukaan myös määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa samoilla edellytyksillä kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Työnantajalla on oltava perusteet määräaikaisen lomauttamiselle.
"Määräaikaisella työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan lomautusaikana sekä oikeus purkaa työsopimus lomautuksen perusteella. Tämä mahdollistaa uuden työn vastaanottamisen, jos sellainen löytyy", PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala sanoo.

Koeaikana työsuhteen purku helpompaa

Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työsuhteen myös tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.  Normaali käytäntö on, että koeaikana työsuhteen saa purkaa vain työntekijään liittyvistä syistä. Työntekijällä on koeaikapurkutilanteessa oikeus työttömyysturvaan.

Takaisinottovelvollisuuden pidennys

Kesäkuun loppuun mennessä irtisanotun työntekijän takaisinottoaikaa pidennetään lainsäädännössä neljästä yhdeksään kuukauteen. Työnantajalla on siis pitempiaikainen velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin sen sijaan, että tehtävään palkattaisiin kokonaan uusi työntekijä. Pidempi takaisinottoaika koskee irtisanottua riippumatta työsuhteen kestosta.

"Tämä on irtisanotun kannalta hyvä asia. PAM on sopinut tämän jo aikaisemmin keskeisiin työehtosopimuksiinsa", Ojala sanoo.

PAMin sopimuksissa väliaikaisia muutoksia

Eduskunta on muuttanut  työlainsäädäntöä myös jouduttamalla lomautuksia siten, että lomautusilmoitusaikoja ja  yhteistoimintaneuvottelujen kestoa on lyhennetty. Väliaikainen lainsäädäntö on voimassa 30.6. asti.

PAM on neuvotellut työnantajaliittojen kanssa vastaavat väliaikaiset muutokset työehtosopimuksiin. Muutokset koskevat muun muassa lomautusilmoitusaikaa ja yt-prosessin kestoa, mutta myös omailmoituksia eli sitä, että sairastunut työntekijä tai sairastuneen lapsen vanhempi voi ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta jäädä töistä pois kotiin. 

"Nämä asiat pitää aina katsoa omasta työehtosopimuksesta", Ojala sanoo.

PAMin työehtosopimuksiin koronan vuoksi tekemät muutokset näet täältä.

Lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset näet täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle