Luottamushenkilö - 20.11.2019 klo 08.28

Työsuojeluvaltuutetut pitävät turvallisuuden terässä

Hattulan teräspalvelukeskuksen varastotyöntekijät Ville Sihvonen (vas.) ja Juha Ljungberg ovat yhtä mieltä siitä, että tärkeintä työsuojeluvaltuutetun tehtävässä on työkavereiden hyvinvointi. Kuva: Harri Nurminen

FEON Oy:n Hattulan varastolla ensi kertaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu Ville Sihvonen saa tukea työsuojeluasioissa kokeneelta varavaltuutetulta ja työkaveriltaan Juha Ljungbergilta.

Mikä sai teidät lähtemään työsuojeluvaltuutetuiksi?

Sihvonen: Se kävi oikeastaan aika luonnostaan. Kun tein töitä varastohallin puolella, havaitsin useita ongelmakohtia, joihin halusin puuttua. Uskallan tuoda asioita esiin ja vaatia niiden korjaamista.

Ljungberg: Toimin ensin luottamusmiehenä, ja siirryin sen jälkeen työsuojelutehtäviin. Aikanaan työtoverit ehdottivat, että lähtisin työsuojeluvaltuutetuksi, ja tartuin haasteeseen. Ajattelin, että jonkun pitäisi toimia niidenkin työtovereiden puhemiehenä, jotka ovat usein hiljaa. Mielestäni kaikkien ääni pitäisi saada työpaikalla kuuluviin. Onhan se tietynlainen kutsumus.

Sihvonen: Minun oli helppo lähteä mukaan, sillä olen myös työpaikkamme luottamusmies. Sen takia minulla on jo valmiiksi hyvä yhteys työnantajaan.

Miten työsuojeluvaltuutetun tehtävässä pääsee alkuun?

Ljungberg: Kävin aikanaan PAMin työsuojelukoulutuksen, jonka koin todella hyödylliseksi. Kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen, sillä koulutusta ja tukea on kyllä tarjolla. Tarjoan itsekin mielelläni apua uusille työsuojeluvaltuutetuille aina, kun sitä tarvitaan.

Sihvonen: Olen ollut työsuojelukokouksissa mukana luottamusmiehen roolissa, ja osa asioista on tullut tutuksi sen kautta. Suunnitelmissani on myös osallistua koulutukseen lähiaikoina.

Ville Sihvosen työpiste löytyy nykyään toimiston puolelta, missä hän vastaa ajojärjestelystä, tavaran palautuksista ja reklamaatioista. Kuva: Harri Nurminen

Millaisia vaaroja työntekijät kohtaavat työpaikallanne?

Sihvonen: Täällä voi sattua ja tapahtua ihan mitä vain. On isoja koneita, rekkoja, kattonostureita ja sahoja. Lisäksi terästavaraa on pienistä ruuveista seitsemän tonnia painaviin osiin. Pahimmassa tapauksessa rautaa voi tippua alas katon rajasta.

Ljungberg: Onneksi porukka on sisäistänyt sen, että enää kukaan ei mene katosta roikkuvan taakan alle.

Sihvonen: Varastossa on paljon tavaraa, ja kompastumiset ja raajarikot ovat olleet aika yleisiä. Viime aikoina olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että yleinen siisteys säilyy ja paikat pysyvät järjestyksessä. Sen ansiosta kompastumisia on ollut vähemmän.

Ljungberg: Olemme myös ottaneet käyttöön työympäristön ja työtapojen havainnointia varten Elmeri-seurantajärjestelmän, jonka avulla voimme käydä kohteita läpi ja tarkistaa esimerkiksi onko suojavarustus kunnossa.

Miten ongelmakohdat havaitaan, ja miten ne hoidetaan kuntoon?

Sihvonen: Työsuojelutoimikuntamme kokoontuu ja kiertää hallissa neljä kertaa vuodessa, jolloin ongelmia nousee esiin. Työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuvat minun lisäksi varavaltuutetut, työsuojelupäällikkö eli meidän tuotantopäällikkö, esimiesten edustaja ja välillä myös työterveyden edustaja. Ja tietenkin työntekijät raportoivat minulle aina, kun he huomaavat jotain korjattavaa työpisteellään.

Ljungberg: Havainnot kirjataan sitten epäkohta-listalle, josta tiedot lähtevät yrityksen johtoportaalle saakka. Eri asioiden kohdalle kirjataan vastuuhenkilöt ja asioiden etenemistä seurataan sinne saakka, kun ne on korjattu.

Sihvonen: Meillä on kolmen hehtaarin kokoinen halli, jossa työskentelee yhteensä 52 työntekijää. Yksi silmäpari ei ehdi kaikkea näkemään.

Juha Ljungberg pyrkii näyttämään hyvää esimerkkiä muille omalla toiminnallaan. ”Kiireessä voi olla houkutus nostaa painavia asioita käsin, vaikka apuvälineitä pitäisi käyttää jo ergonomiasyistäkin.” Kuva: Harri Nurminen

Mitä työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitaminen vaatii?

Ljungberg: Ihmissuhdetaitoja, sillä kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen. Mielikuvitusta on hyvä olla myös mukana sopivasti, että osaa kuvitella mitä kaikkea voisi sattua ja puuttua asioihin jo ennakkoon.

Sihvonen: Olen samaa mieltä. Tärkeää on se, pystyy hoitamaan asioita mahdollisimman jouheasti niin työkavereiden ja työnantajien edustajienkin kanssa. Työkavereiden kanssa täytyy keskustella paljon ja kuunnella herkällä korvalla. Yhteishengen ylläpito on myös todella tärkeää.

Ljungberg: Työkaverit ovat kuitenkin oman työnsä ammattilaisia. Kun vain saadaan tietoon, mitä olisi parannettava, niin sen jälkeen niitä voi lähteä korjaamaan.

Mitä uudet ja kokeneet työsuojeluvaltuutetut voisivat oppia toisiltaan?

Ljungberg: Uudet työsuojeluvaltuutetut tuovat mukaan uusia näkökantoja. Kun on pitkään tehty asioita samalla tavalla, unohtaa herkästi sen, että asioita voisi tehdä jotenkin toisinkin. Näin monta vuotta samoja töitä tehneenä asioita ottaa myös helposti itsestäänselvyyksinä.

Sihvonen: Nykyään kun työpisteeni on vaihtunut hallista toimistoon, niin olen huomannut varastolla paljon sellaisia vaaran paikkoja, mitä en siellä työskennellessäni olisi tullut ajatelleeksikaan. Se on hyvä, että tapaamme Juhan kanssa päivittäin täällä työmaalla. Hänellä on paljon kokemusta taustalla ja voin aina kysyä neuvoja ja vinkkejä erilaisiin tilanteisiin.

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikalla kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.

Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun keskuudestaan. Työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava työpaikoille, joilla työskentelee säännöllisesti yli 10 työntekijää. Työntekijöillä on oikeus valita työsuojeluvaltuutettu halutessaan myös pienemmillekin työpaikoille.

Jokaisella on oikeus asettua ehdokkaaksi työsuojeluvaltuutetun valinnoissa ja osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan liiton jäsenyydestä riippumatta.

Löytyykö sinun työpaikaltasi jo työsuojeluvaltuutettu? Oletko työpaikkasi tuleva työsuojeluvaltuutettu? Lue lisää työsuojeluvaaleista ja lähde mukaan!

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle