Työtaistelu - 14.12.2020 klo 00.00

Työtaistelutoimi alkoi VR:n omistamassa Avecra Oy:ssä– ylitöitä ei tehdä eikä vuoroja vaihdeta

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vauhditetaan työehtosopimuksen syntymistä.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin julistama työtaistelutoimi alkoi maanantain vastaisena yönä 14. joulukuuta klo 00 ja päättyy sunnuntaina 10. tammikuuta klo 24. Neljän viikon pituisella ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla tavoitellaan 2. joulukuuta katkenneiden työehtosopimusneuvotteluiden saamista uudelleen käyntiin ja saattamista työntekijöiden kannalta hyväksyttävään lopputulokseen. PAMin osapuolena neuvotteluissa on Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Työtaistelutoimi koskee kaikkia työntekijöitä ja esimiehiä, joihin sovelletaan Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevaa työehtosopimusta

Avecra on nykyään VR Yhtymän kokonaan omistama yhtiö, joka tarjoaa kahvila-, ravintola- ja kioskipalveluja rautatieasemilla ja kaukojunissa.

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa työntekijät tekevät töitä normaaliin tapaan etukäteen suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät suostu ottamaan ylitöitä vastaan eivätkä muuttamaan vuoroja.

”Kun puhumme vuoronvaihtokiellosta, se tarkoittaa sitä, että työvuorolistalla ilmoitettujen työvuorojen ja vapaapäivien muuttamisesta ei mentäisi sopimaan”, PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen kertoo.

Ylityö vaihtelee aloittain. Avecrassa ylityöksi katsotaan työ, jota tehdään kolmiviikkoisjaksossa 120 tunnin jälkeen. Kun kokoaikainen työntekijä on työajan tasoittumisjärjestelmässä, ylityöksi katsotaan 128 tunnin jälkeen tehty työ.

Työtaistelutoimi on laillinen. Työntekijät ovat sopimuksettomassa tilassa, eikä työrauhavelvoite ole näin ollen voimassa. Sopimukseton kausi alkoi lokakuun alusta.

Palkattomat odottelutunnit pois

Sirpa Moilasen mukaan PAMin jäsenille on keskeistä saada aikaan tasavertainen palkankorotusratkaisu muihin VR Yhtymän työntekijöihin nähden. Lisäksi työntekijät haluavat sopia korvauksen työvuoroon kuuluvien matkojen väliin sijoittuvista tunneista, jolloin työntekijät odottavat paluumatkan junaa.

PAM toivoo junamatkailijoilta ymmärrystä asiaan. Työtaistelutoimi ei ole suunnattu asiakkaita vastaan, vaikka se voikin näkyä matkustajille junien ja rautatieasemien ravintolapalvelujen heikkenemisenä tai puuttumisena.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillinen lupa PAMilta.  

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle