Politiikka - 20.03.2020 klo 16.21

Työttömyysturva paranee, lomauttaminen helpottuu

Muun muassa työssäoloehdon lyhentäminen ja mahdollisuus määräaikaisissa työsuhteissa olevien lomauttamiseen kuuluvat hallituksen pakettiin, jolla se pyrkii turvaamaan ihmisten toimeentuloa ja yritysten maksuvalmiutta koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

Maan hallitus on tänään päättänyt koko joukosta toimia, joilla yritetään parantaa niin ihmisten kuin yritystenkin mahdollisuuksia selviytyä koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Ne menevät vielä eduskunnan käsittelyyn ennen voimaantuloaan.

Ennennäkemättömän laajan lomautusaallon ja irtisanomisten uhreiksi joutuvien tilannetta helpottavat työttömyysturvaan valmisteltavat muutokset. Työttömyysturvan omavastuuaika poistuu niin lomautuksissa kuin irtisanomisissakin. Yhä useamman on mahdollista saada ansiopäivärahaa, kun työttömyysturvan työssäoloehto puolitetaan väliaikaisesti. Uusi työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.  Lomautusten aikana työttömyysturvan enimmäisaikakaan ei kulu.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on vastaavasti jatkossa ilmoitettava vähintään 5 päivää ennen alkavasta lomautuksesta, kun aika normaalisti on 14 päivää. Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja taas lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään. Tavallisesti työnantajalla ei ole oikeutta lomauttaa määräaikaista työntekijää. Nyt tämä tulee määräaikaisesti mahdolliseksi.

PAM on tämän viikon aikana sopinut työehtosopimuksiin samankaltaisista määräaikaisista muutoksista lomautus- ja yt-neuvottelumääräyksiin. Ne tulivat voimaan heti.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen on arvioitu kohdistuvan erityisen kovin myös yksinyrittäjiin ja freelancereihin. Yrittäjät saavatkin yritysmuodosta riippumatta nyt oikeuden työttömyyspäivärahaan.

Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa.

Hallitus valmistelee nyt edellä mainitut toimet. Ne menevät sen jälkeen eduskunnan käsiteltäviksi. Muutokset ovat määräaikaisia, ja niiden nyt päätetty kesto on kolme kuukautta. Työlainsäädännön muutokset koskevat kaikkia yrityksiä ja järjestöjä.

Valtaosa asioista on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallitukselle esittämiä. PAM ja muutkin ammattiliitot ovat sopineet lisäksi työnantajaliittojen kanssa työehtosopimuksiin tulleista määräaikaisista muutoksista. Ne koskevat esimerkiksi sairauslomista ilmoittamista ja mahdollisuuksia muuttaa työvuorolistoja. Kaikki PAMin työehtosopimuksiin tulleet muutokset löydät täältä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme