Työttömyysturva - 03.04.2020 klo 15.00

Työttömyysturvaan esitetään muutoksia koronaviruksen vuoksi

Työttömyysturvalainsäädäntöön esitetyillä muutoksilla pyritään helpottamaan palkansaajien taloudellista tilannetta. Lakimuutoksia ei ole vielä vahvistettu.

Suomen hallitus on esittänyt työttömyysturvalainsäädäntöön määräaikaisia muutoksia koronatilanteesta johtuen. Lain ehdotettu voimassaoloaika on 6.7.2020 asti ja sitä sovellettaisiin takautuvasti 16.3. alkaen. Eduskunnassa on käyty aiheesta lähetekeskustelu 2.4.2020. Käsittely jatkuu 6.4. alkavalla viikolla, mutta tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Ansiopäivärahaa maksettaisiin myös omavastuuajalta

Ansiopäivärahaa maksettaisiin väliaikaisesti myös viiden (5) päivän omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaisi heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Lainkohta koskisi henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.

Työssäoloehto puolittuisi

Palkansaajan työssäoloehto lyhenisi 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Myöskään päivärahan enimmäismaksuaika ei saa olla kesken.

Työssäoloehdon puolittaminen koskisi myös yrittäjän perheenjäseniä ja ehto laskisi väliaikaisesti 52 viikosta 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitettaisiin samoin kuin työssäoloehto.

Lomautus ei kuluttaisi enimmäismaksuaikaa

Esityksen mukaan lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerryttäisi enimmäismaksuajan päiviä (300-500). Säännös koskisi sekä kokonaan lomautettuja että lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle lomautettuja. Muutos koskisi sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen. 

PAM seuraa lainsäädännön etenemistä. Ohjeistamme asiasta lisää lain vahvistamisen jälkeen. Löydät myös työttömyyskassan sivuilta lisätietoa ja ohjeita. Lue lisää täältä.

 


 

 

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle