Lainsäädäntö - 09.04.2020 klo 10.30

Työttömyysturvaan muutoksia koronaepidemian vuoksi - astuvat voimaan takautuvasti

Lain voimassaoloaika on 6.7.2020 asti ja sitä sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen. Työttömyyskassa huomioi muutosten vaikutukset automaattisesti.

Työttömyysturvalainsäädäntöön tulee määräaikaisia muutoksia koronatilanteesta johtuen. Laki on voimassa 6.7.2020 asti ja sitä sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen. Näillä työttömyysturvalainsäädännön muutoksilla helpotetaan lomautettujen taloudellista tilannetta.

Työttömyyskassa huomioi muutokset automaattisesti kaikissa 16.3. ja sen jälkeen saapuneissa päivärahahakemuksissa. Ne hakemukset, jotka on ehditty maksaa ennen lain vahvistamista, korjataan työttömyyskassan toimesta jälkikäteen.

Ansiopäivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta

Ansiopäivärahaa maksetaan väliaikaisesti myös viiden (5) päivän omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Lainkohta koskee kaikkia niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.

Työssäoloehto puolittuu

Palkansaajan työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Jotta voi saada ansiopäivärahaa, on pitänyt olla yhtä pitkään työttömyyskassan jäsen kuin mitä työssäoloehtokin on. Nyt jäsenyyttä vaaditaan siis vähintään 13 viikkoa, kun aika normaalisti on 26 viikkoa. 

Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta tilanteessa, jossa päivärahan enimmäismaksuaika on kesken eli henkilö saa jo päivärahaa. 

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Heidän työssäoloehtonsa laskee väliaikaisesti 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitetaan samoin kuin työssäoloehto.

Lomautus ei kuluta enimmäismaksuaikaa

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä (300-500). Säännös koskee sekä kokonaan lomautettuja että lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle lomautettuja. Muutos koskee kaikkia sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäismaksuajan laskuri ei kerry ajalla 16.3. – 30.6.2020.

Itsensätyöllistäjät helpommin työttömyysturvan piiriin

Freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin on helpotettu.  Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi ja sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä taas on oikeus työttömyysetuuteen.

Näin päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellytä nyt yritystoiminnan lopettamista kuten normaalisti. Laki on voimassa 30.6.2020 saakka.

Edellä mainitut muutokset löydät tarkemmin avattuna täältä

Lue lisää koronan vaikutuksista täältä

 

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.