Lainsäädäntö - 09.04.2020 klo 10.30

Työttömyysturvaan muutoksia koronaepidemian vuoksi - astuvat voimaan takautuvasti

Lain voimassaoloaika on 6.7.2020 asti ja sitä sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen. Työttömyyskassa huomioi muutosten vaikutukset automaattisesti.

Työttömyysturvalainsäädäntöön tulee määräaikaisia muutoksia koronatilanteesta johtuen. Laki on voimassa 6.7.2020 asti ja sitä sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen. Näillä työttömyysturvalainsäädännön muutoksilla helpotetaan lomautettujen taloudellista tilannetta.

Työttömyyskassa huomioi muutokset automaattisesti kaikissa 16.3. ja sen jälkeen saapuneissa päivärahahakemuksissa. Ne hakemukset, jotka on ehditty maksaa ennen lain vahvistamista, korjataan työttömyyskassan toimesta jälkikäteen.

Ansiopäivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta

Ansiopäivärahaa maksetaan väliaikaisesti myös viiden (5) päivän omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Lainkohta koskee kaikkia niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.

Työssäoloehto puolittuu

Palkansaajan työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty. Jotta voi saada ansiopäivärahaa, on pitänyt olla yhtä pitkään työttömyyskassan jäsen kuin mitä työssäoloehtokin on. Nyt jäsenyyttä vaaditaan siis vähintään 13 viikkoa, kun aika normaalisti on 26 viikkoa. 

Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020. Lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta tilanteessa, jossa päivärahan enimmäismaksuaika on kesken eli henkilö saa jo päivärahaa. 

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Heidän työssäoloehtonsa laskee väliaikaisesti 26 viikkoon. Vaadittava työttömyyskassan jäsenyysaika puolitetaan samoin kuin työssäoloehto.

Lomautus ei kuluta enimmäismaksuaikaa

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä (300-500). Säännös koskee sekä kokonaan lomautettuja että lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle lomautettuja. Muutos koskee kaikkia sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäismaksuajan laskuri ei kerry ajalla 16.3. – 30.6.2020.

Itsensätyöllistäjät helpommin työttömyysturvan piiriin

Freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin on helpotettu.  Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi ja sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä taas on oikeus työttömyysetuuteen.

Näin päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellytä nyt yritystoiminnan lopettamista kuten normaalisti. Laki on voimassa 30.6.2020 saakka.

Edellä mainitut muutokset löydät tarkemmin avattuna täältä

Lue lisää koronan vaikutuksista täältä

 

 

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
ma, ke ja pe klo 10–14. 

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme