Nuoret - 04.08.2021 klo 11.58

Työvuoroja ei saa laittaa oppivelvollisen koulun päälle

Nuorella on oikeus kieltäytyä työvuorosta, joka estää osallistumisen opetukseen.

Oppivelvollisuus piteni elokuun alusta 18 vuoteen. Aikaa on riitettävä opintoihin, vaikka nuori kävisi töissä. Siksi työvuoroja ei saa sijoittaa läsnäoloa vaativan opetuksen päälle.

Oppivelvollisuus laajeni aiemmasta elokuun alusta. Nyt oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon eli käytännössä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Muutoksen vuoksi myös nuoria alle 18-vuotiaista työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin.

Elokuun alusta nuorten on edelleen mahdollista niin halutessaan tehdä myös ansiotyötä koulun ohella. Pysyväisluonteisen työsuhteen voi solmia, kun 15 vuotta täyttänyt on suorittanut peruskoulun. Ammatillisen koulutuksen suorittaminen määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen perustuvana oppisopimuskoulutuksena on tietenkin edelleen mahdollista. Alle 15-vuotiaalle on sallittua tilapäinen kevyt työ.

Oppivelvollisen työnantaja ei kuitenkaan saa sijoittaa nuoren työvuoroja läsnäoloa edellyttävän opetuksen päälle. Työntekijän on itse huolehdittava siitä, että toimittaa hyvissä ajoin työnantajalle tiedon läsnäoloa vaativista opinnoistaan. Jos työnantaja tästä huolimatta sijoittaa työvuoroja koulun päälle, työntekijällä on oikein kieltäytyä työvuorosta.

Lisää tietoa nuoria työntekijöitä koskevasta lainsäädännöstä täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle