Yhteiskunta - 29.04.2021 klo 09.33

UNI Europan kampanja: Käytetään julkisia varoja työntekijöiden hyväksi – ei heitä vastaan

Kuva: Eeva Anundi

PAMin eurooppalainen kattojärjestö UNI Europa on käynnistänyt julkisten hankintojen ehtoja koskevan kampanjan, jonka tavoitteena on huomioida työntekijät paremmin.

UNI Europan mukaan julkisia hankintoja koskevat säännöt ovat vääristyneet ja niissä painotetaan liikaa hintaa muiden asioiden kustannuksella monissa Euroopan maissa. Näin ollen yritykset päätyvät jatkuvasti heikentämään työoloja voittaakseen tarjouskilpailut julkisista hankinnoista halvimmalla mahdollisella hinnalla.

”Uni Europan kampanja julkisten hankintojen ehtojen muuttamisesta on erittäin ajankohtainen. Aihe on noussut esiin myös eurooppalaisen minimipalkkadirektiivin valmistelussa. Sen lisäksi tarvitsemme muutoksen EU:n hankintadirektiiviin, jotta julkisten hankintojen ehdoksi saataisiin aina automaattisesti työehtosopimuksen mukaisten palkkojen ja työehtojen noudattaminen kilpailun voittaneessa yrityksessä”, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo kertoo.

Ylitalon mukaan kampanja on ajankohtainen myös Suomessa. Hän nostaa esiin hankintalain uudistamisen tärkeyden, jotta kampanjan tavoitteet reilummista hankinnoista saavutettaisiin. Ylitalon mukaan hankintalaissa on useita parannettavia kohtia, joihin tulisi puuttua.

”Tiukemmalla hankintalailla ehkäistäisiin tehokkaasti myös työperäistä hyväksikäyttöä Suomessa. Hankintalakia tulisi tiukentaa erityisesti työvoimavaltaisten palveluiden tuottamisen osalta, koska tällaisissa palveluissa työvoimakustannukset ovat merkittävä osa palveluiden hinnasta. Tämä puolestaan johtaa siihen, että osa palveluiden tuottajista pyrkii menestymään tarjouskilpailussa etenkin palkkoja ja työehtoja polkemalla”, Ylitalo perustelee.

Hankintasopimuksen erityisehdoksi nykylainsäädännön pohjalta pitää Ylitalon mielestä kirjata vaatimus työehtosopimusten noudattamisesta. Työlakien ja työehtosopimusten noudattamista koskeva erityisehto tulisi sisällyttää pakollisena vaatimuksena kaikkiin julkisen sektorin palveluita koskeviin hankintasopimuksiin.

”Tämä on kaikkien eurooppalaisten palvelualojen työntekijöiden yhteinen asia. Euroopan tasolla julkisiin hankintoihin käytetään 14 prosenttia BKT:stä, yli kaksi biljoonaa euroa ja Suomessa hankintoja tehdään vuositasolla reilusti yli 30 miljardilla eurolla. Pystyisimme varmistamaan oikeiden palkkojen noudattamisen suomalaisissa julkisissa hankinnoissa, ehkäisemään verovarojen valumisen harmaaseen talouteen ja ehkäisemään tehokkaasti työperäistä hyväksikäyttöä. Nyt on paikka vaikuttaa!”, Ylitalo painottaa.

Allekirjoita kampanjan vetoomus tästä.

Teksti: Eemeli Peltonen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle