Yhteiskunta - 22.12.2021 klo 09.53

Uudet rajoitukset ajavat ravintolatyöntekijät ahdinkoon − PAM vaatii kohdennettuja toimia toimeentulon turvaamiseksi

Maan hallituksen päätöksillä rajoittaa ravintoloiden toimintaa on armottomat vaikutukset alan työntekijöihin. Lomautukset ja irtisanomiset eivät ole mieluinen joululahja jo ennestään kärsineelle ja epävarmuudessa eläneelle työntekijäjoukolle.

Hallituksen päätös kohdentaa uusia toimenpiteitä ravintola-alalle kurittaa jo ennestään äärirajoille ajettuja ravintolatyöntekijöitä. Anniskelu-, aukiolo- ja asiakaspaikkojen rajaaminen yli kolmeksi viikoksi tulee vaikeuttamaan yritysten toimintaan radikaalisti, eikä uusilta lomautuksilta ja irtisanomisilta voida välttyä.

”Ensimmäisistä laajoista lomautuksista on jo ilmoitettu. Tämä ei ole mieluinen joululahja työntekijöille, jotka ovat joutuneet kriisipuskureiksi jo useaan otteeseen”, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi huolestuneena uutisia.

Työntekijöiden toimeentulo on turvattava

PAM peräänkuuluttaa kohdennettuja toimia, joiden avulla ravintolatyöntekijöiden toimeentulo voitaisiin turvata. Jo nyt ravintola-alalla kärsitään työntekijäpulasta. Toistuva toimeentulon ja työsuhteiden epävarmuus heikentää alan vetovoimaa entisestään.

Erityisesti ansiopäivärahan viiden päivän korvaukseton omavastuuaika tulisi poistaa välittömästi sekä tehdä tarvittavat päätökset, jotta aiemman mukaisesti työttömyyspäiväraha ei pandemian aikana kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa.

Myös riittävä työttömyysturvan taso rajoitteiden vuoksi lomaututeille ja irtisanotuille tulisi taata. PAM katsoo, että lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden työttömyysturvan tason tulisi olla 85−90 prosenttia sitä edeltäneestä palkasta, jotta työntekijät eivät ajautuisi kohtuuttomaan tilanteeseen äkillisten lomautusten ja mahdollisten irtisanomisten myötä. Tämä voitaisiin toteuttaa korottamalla ansiopäivärahan laskennassa käytettyä prosenttiosuutta peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusteena olevan päiväpalkan erotuksesta vähintäänkin taitekohdan alittavien palkkojen osalta.

”On todella surullista, että hallitus jatkaa linjalla, jossa työntekijät saavat tyytyä tavanomaiseen työttömyysturvaan, kun aiemmin voimassa olleet työntekijöitä turvaavat muutokset on jo purettu. Yrityksiä on pyritty tukemaan, mutta työntekijät on jätetty selviämään omillaan. Koronapandemian taltuttaminen ei voi tapahtua kurittamalla jo muutenkin heikossa asemassa olevia työntekijöitä”, Rönni-Sällinen summaa.

PAMin tutkimukset pandemia-ajalta osoittavat, että rajoituksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia kriisitoimialojen työntekijöiden toimeentuloon, kun merkittävä osa heistä on joutunut purkamaan säästöjään tai velkaantumaan välttämättömien menojen kattamiseksi lomautusten ja irtisanomisten myötä. Työntekijöiden toimeentuloon kohdistuvien tukitoimien puute on myös heikentänyt esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaa, koska alalla työskentely koetaan oman toimeentulon kannalta riskialttiiksi.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme