Työehtosopimus - 20.10.2020 klo 12.00

Uusi työehtosopimus huvi-, teema-, ja elämyspuistoalalle ja palkkaratkaisu hiihtokeskusalalle

Kuvat: GettyImages.

PAMin hallituksen tänään hyväksymissä työehtosopimuksissa kilpailukykysopimuksen mukaiset työajanpidennykset, niin sanotut kiky-tunnit, poistuvat 1.1.2021 alkaen.

PAM on neuvotellut MaRa ry:n kanssa uusista työehdoista huvi-, teema- ja elämyspuistoalalle sekä palkkaratkaisusta hiihtokeskusalalle. Sopimusratkaisut syntyivät hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemian vuoksi.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoalan uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.10.2020–31.3.2022. Sopimuskausi sisältää kaksi palkkaratkaisujen toteuttamisajankohtaa. 

Ensimmäinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.3.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan helmikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.3.2021. 

Toinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.11.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan lokakuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 30.11.2021.

Keskeisiä parannuksia huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimuksessa ovat työajan pidennysten, eli ”kiky-tuntien” poisto sekä työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät muutokset. Kiky-tunnit poistetaan 1.1.2021 alkaen palauttamalla ennen kiky-pidennystä olleet työaikamääräykset, johon liittyy muun muassa jaksotyöajan palauttaminen nyt 112,5 tuntiin, tasoittumisjärjestelmien enimmäistyöajat ja lisätyökiintiöt.

Uuden työehtosopimuksen mukaan työvuorojen välisen lepoajan on oltava vähintään 11 tuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Työntekijän kanssa sopiessakin lepoajan on kuitenkin oltava vähintään 8 tuntia. 

Työehtosopimuksessa parannettiin myös työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta työtapaturmatilanteissa. Uusi kappale sairausajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli työntekijä joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi. 

Koeajan enimmäispituus pitenee lain sallimaan 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Lyhyemmässä kuin 12 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työehtosopimusneuvotteluosapuolet ovat myös sopineet mahdollisuudesta sopia paikallisesti työvuorolistan poikkeuksellisesta julkaisusta sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin ja menettelytavoin koronaepidemian takia. Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2020 ja on voimassa 31.8.2021 asti. Lue lisää  väliaikaisista poikkeuksista täältä

Lue lisää huvi-, teema- ja elämyspuistoalan uusista työehdoista wiki-kortista.

Myös hiihtokeskusalalle osapuolet PAM ja MaRa ry ovat olemassa olevan työehtosopimuksen puitteissa saavuttaneet palkkaratkaisun. Hiihtokeskusalan työehtosopimusratkaisun mukaan taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja sekä työehtosopimuksessa mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.3.2021 lukien 1,2 prosenttia.

Työaikapidennys poistuu alalta 1.1.2021 alkaen. Lue lisää alan muista työehdoista täältä.

Ohjelmapalvelualan palkkoihin ei koronaepidemiasta johtuvan toimialan kriisin vuoksi tehdä yleiskorotusta. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistetaan ohjelmapalvelualalta 1.1.2021 alkaen. Lue lisää alan muista työehdoista täältä.

Lisäys: Tiedot koskien ohjelmapalvelualaa tekstin lopussa.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme