Uutinen - 08.01.2013 klo 14.30

Liitot huolissaan sosiaalisen puolen jäämisestä talouden jalkoihin eläkeuudistuksessa

PAM ja viisi muuta liittoa luovuttivat ylijohtaja Jukka Pekkarisille muistion, jossa nostetaan esiin eläkejärjestelmän sosiaalisen kestävyyden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Muistiollaan liitot haluavat tuoda esille näkemyksiään eläkeuudistuksen sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä selvittävälle työryhmälle.

PAM ja viisi muuta liittoa luovuttivat ylijohtaja Jukka Pekkarisille muistion, jossa nostetaan esiin eläkejärjestelmän sosiaalisen kestävyyden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Muistiollaan liitot haluavat tuoda esille näkemyksiään eläkeuudistuksen sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä selvittävälle työryhmälle.

Liittojen mielestä uudistuksessa on huomioitava kunnolla eri henkilöstö- ja palkkaryhmät sekä työmuodot.

"Uudistuksen tulee olla solidaarinen sukupuolten ja sukupolvien kesken. Erityistä tukea tarvitaan takaamaan pienituloisten ehyt työura ja työssäjaksaminen. Panostukset osaamisen vahvistamiseen ja työhyvinvointiin ovat itsensä takaisin maksavia investointeja. Niiden avulla voidaan saavuttaa myös myöhempi eläköityminen", sanoi Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistion luovutustilaisuudessa.

Eläkepäivien näkymät ovat pienituloiselle hyvin erilaiset kuin suurituloiselle. Varakkaiden eliniän odote on kasvanut, mutta pienituloisten pysynyt käytännössä paikallaan jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mielestä eläkejärjestelmältä on lupa odottaa, että se huomioi pienipalkkaisten usein suuren työkyvyttömyysriskin ja ammattiryhmien erot kuolleisuudessa.

"Puheiden sijasta nyt kaivataan panostuksia palkansaajien työkyvyn ylläpitämiseen ja työelämän laadun parantamiseen", korosti Selin.

Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen korosti, että erityisen tukala asema on pienipalkkaisilla naisilla, koska naisen euro on työuran aikana 82 senttiä ja eläkkeellä 78 senttiä. Hän vaati, että perhevapaista rankaisemisen on loputtava viimeistään eläkkeellä ja uudistuksen on taattava naisille tasa-arvoinen eläke.

Muistiossa halutaan myös muun muassa tietää, millä palkkatasoilla 4,5 prosentin "superkarttumaa" hyödynnetään ja mitkä ovat eri työsuhdemuotojen mahdollisuudet hyödyntää eläkejärjestelmän tuki- ja kuntoutuspalveluja.

"Kun kysymyksiimme on vastattu, ollaan askel lähempänä eläkeuudistusta, joka on aidosti sosiaalisesti kestävä", totesi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

 Muistio luettavissa kokonaisuudessaan täältä

Kirjoittanut: Timo Piiroinen

Uusimmat

Suosituimmat