Uutinen - 22.01.2013 klo 16.15

Pääministeri korosti ajoissa tehtyjä ratkaisuja

PAMin hallitus sai vieraakseen pääministeri Jyrki Kataisen. Keskustelua käytiin muun muassa työelämän laadusta ja tulevaisuuden kasvun lähteistä.

PAMin hallitus sai vieraakseen pääministeri Jyrki Kataisen. Keskustelua käytiin muun muassa työelämän laadusta ja tulevaisuuden kasvun lähteistä.

Pääministeri Katainen totesi PAMin olevan yhteiskunnallisesti merkittävä toimija. Hän korosti työmarkkinajärjestöjen ja valtion suhteen pragmaattisuutta. Kotimaan pidemmän aikavälin kestävyysvaje ja perinteisten vientialojen hiipuminen tuovat mukanaan haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan panoksia nyt.

Suomella on edessään kaksi ongelmaa: kansalaisten ikääntyminen ja elinkeinopoliittinen rakennemuutos. Pääministerin mukaan molemmat tulevat hiipien, mutta varmasti. Tässä tilanteessa valtiontalouden sopeutusta ei pidä tehdä niin aggressiivisesti, että se nitistää innovaatioita ja uusia kasvualoja. Työuria tulee pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Näin kestävyysvajetta kurotaan kiinni ja eläkkeet turvataan.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin muistutti, että elinaikakerroin leikkaa eläkkeitä automaattisesti - ja sitä myöden pidentää työuria. Hän myös totesi, että palvelualojen työntekijöiden ostovoima jää jatkuvasti jälkeen palkansaajien keskiarvosta. Suunta ei voi jatkua samana.

Hallitus kertoi työelämän kovuudesta

PAMin hallituksen jäsenet kyselivät pääministeriltä monista ajankohtaisista työmarkkina- ja elinkeinopoliittisista asioista.

Nokialainen Anne Nyman peräänkuulutti korkeamman eläkeiän sijaan työurien levennystä ja laajennusta. Kun työsopimuksen työaika lähtee kuudesta tunnista, tuntuu pienikin lisäys hyvältä. Hän korosti, että lyhyistä työurista vastaa lähinnä työnantaja, joka ei tarjoa työtunteja ja aloittaa irtisanomiset vanhimmista työntekijöistä.

Pääministeri oli samaa mieltä urien levennyksestä ja laajennuksesta. Hän kertoi myös esimerkkejä yrityksistä, joissa reaalinen eläkkeellesiirtymisikä on laadullisilla keinoilla nostettu yli 63 vuoteen.

Monet hallituksen jäsenet halusivat lisää toimia harmaan talouden kitkemiseksi. Pääministeri Katainen totesi hallituksen panostaneen harmaan talouden ja pimeän työn vastaiseen kamppailuun jo melko paljon.

Matkailun merkityksen kasvusta PAMin hallitus ja pääministeri olivat yhtä mieltä. Potentiaalia Katainen näki myös suuria yhteiskunnallisia trendejä seuraavissa vientialoissa, kuten ympäristöteknologiassa ja -palveluissa.

Kuva: Tero Leponiemi

 

 

Teksti: SYSTEM

 

Uusimmat

Suosituimmat