Uutinen - 22.01.2013 klo 13.45

PAMin hallitus vaatii kaupan ketjuilta julkiset vastuuohjeistot ostotoiminnalleen

"Suomalaisten kauppaketjujen on parannettava vastuullisuuttaan ja laadittava kunnolliset vastuuohjeistot omalla ostotoiminnalleen ja kansainvälisille ostorenkaille sekä kehitettävä BSCI-vastuullisuusohjelmaa", kiteytti PAMin puheenjohtaja Ann Selin liiton hallituksen keskustelun eilen julkaistusta Finnwatchin selvityksestä Halvalla on hintansa.

"Suomalaisten kauppaketjujen on parannettava vastuullisuuttaan ja laadittava kunnolliset vastuuohjeistot omalla ostotoiminnalleen ja kansainvälisille ostorenkaille sekä kehitettävä BSCI-vastuullisuusohjelmaa", kiteytti PAMin puheenjohtaja Ann Selin liiton hallituksen keskustelun eilen julkaistusta Finnwatchin selvityksestä Halvalla on hintansa.

Suomalaiset kaupan ketjut hoitavat merkittävän osan omien merkkituotteidensa hankinnoista isojen ostorenkaiden kautta. Esimerkiksi Ruokakesko on mukana AMS Sourcing -yhteenliittymässä ja SOK Coop Tradingissa. Yhdelläkään Finnwatchin tutkimista ketjuista ei ole julkista ostajavoiman väärinkäytösten ehkäisemistä koskevaa vastuuohjeistoa. PAMin hallitus piti tilannetta ristiriitaisena suhteessa niiden käytössä olevaan valtaan.

- Ostorenkaille on keskittynyt niin paljon valtaa, että ne pystyvät pakottamaan kolmansissa maissa sijaitsevat tuottajat käytännössä mihin tahansa ehtoihin taatakseen tuotteelle mahdollisimman halvan myyntihinnan. Suomalaiset yritykset ovat toimintatavan tienneet, mutta eivät ole halunneet omatoimisesti siihen puuttua, totesi Selin.

PAMin hallitus haluaa, että käytössä olisi myös valitusmekanismeja, joiden kautta tuottajat voisivat raportoida ostotoimintaan liittyvistä epäkohdista.

- Kuten Finnwatchin selvityksestä käy ilmi, suomalaiset kauppaketjut ovat kiitettävästi sitoutuneet BSCI-vastuullisuusohjelmaan. Ikävä kyllä se ei riitä, koska BSCIssä on useita puutteita. Kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet järjestelmää siitä, ettei se vaadi tehtaita maksamaan työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa vaan vetoaa ainoastaan lainmukaisiin minimipalkkoihin tai teollisuuden alan keskiarvopalkkaan, kertoi Selin.

BSCI:n johdossa ei ole ay-liikkeen edustajia, minkä on katsottu johtavan vähemmän kunnianhimoisiin kriteereihin. Järjestelmän läpinäkyvyyttä haittaa myös se, ettei sen auditointitietokanta ole julkinen. Selin esittää, että BSCI:tä tulisi kehittää ja tavoitetasoa nostaa korjaamalla edellä mainitut epäkohdat. Lisäksi BSCI:n kriteereitä tulisi Selinin mielestä tiukentaa niin, että se sisältäisi vaatimukset elämiseen riittävästä palkasta ja järjestäytymisoikeudesta.

Kirjoittanut: SYSTEM

Suosituimmat