Uutinen - 17.04.2013 klo 11.40

Vappu ja helatorstai marava-alalla

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-päivän kevään aikana vapunpäivästä ja helatorstaista.

 

JP - päivät

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-päivän kevään aikana pitkäperjantaista, vapunpäivästä ja helatorstaista. Lyhennykseen ei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen kyseessä olevaa juhla- ja pyhäpäivää.

Työajan lyhennykseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron viikolla, jolle edellä mainittu juhla- ja pyhäpäivä sijoittuu. Työviikkohan alkaa maanantaista kello 00 ja päättyy sunnuntaihin kello 24. Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa.

Osa-aikatyöntekijän JP-päiväkorvauksen määrä lasketaan suhteellisesti siten, että kyseistä juhla- tai pyhäpäivää edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45, ellei tämän jakson pituudesta sovita jotain muuta työehtosopimuksen 30§:n mukaisesti.

 

Vuosiloman vaikutus työaikaan arkipyhäviikolla

 vaikutus työaikaan, jos kuuden (6) päivän loma osuus vappuviikolle

Ma  Ti  Ke   To   Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

 L     L   -       L    L   L    -

 L  

 

 

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 5 kappaletta, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 5 x 7,4 t eli yhteensä 37 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy helatorstai, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,4 tuntia. Jakson jäljelle jäävä työaika (111-44,4) on yhteensä 66,6 tuntia.

vaikutus työaikaan, jos kuuden (6) päivän loma osuus helatorstaiviikolle

Ma  Ti  Ke   To   Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

 L     L    L       -   L   L    -

 L  

 

 

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 5 kappaletta, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 5 x 7,4 tuntia eli yhteensä 37 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy helatorstai, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,4 tuntia. Jakson jäljelle jäävä työaika (111-44,4) on yhteensä 66,6 tuntia.

Korotetun palkan maksaminen arkipyhäviikoilla

Sunnuntai-, pyhä-, ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat mm. vapunpäivä ja helatorstai.

Kirjoittanut: Annemari Anttila