Uutinen - 07.05.2013 klo 13.50

Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat marava-aloilla

Työehtosopimuksissa on määräyksiä nuorten, koululaisten ja harjoittelijoiden palkkauksesta. Tästä voit tarkistaa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan määräykset.

Työehtosopimuksissa on määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta, minkä lisäksi palkkaus määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on harjoitteluaika. Harjoitteluaika on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on työtehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoitteluaikaa lyhentää mahdollinen työkokemus.

- Harjoittelijan palkka on 80 prosenttia kyseisen työtehtävän mukaisesta 0-2 vuoden palkkataulukosta.

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaalle maksetaan 80 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta, mikäli hänellä ei ole alan ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Koululainen

- Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. Koululaisen palkka on 70 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden harjoitteluaika, jonka ajalta on maksettava vähintään 90 prosenttia taulukkopalkasta. Harjoitteluaikaa vähentää mahdollinen työkokemus. 

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Uusi työntekijä alalla

- Alalle uutena työntekijänä tulevalle maksetaan yhdessä tai useammassa työsuhteessa tehtyjen ensimmäisten 300 työtunnin ajalta 85 prosenttia taulukkopalkasta.

Apuopas

- Apuoppaalle (yleensä alaikäinen tai opiskelija) voidaan maksaa 70 prosenttia A-palkkaryhmän lähtötasopalkasta.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijälle voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisen neljän kuukauden ajalta 90 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Lisäksi peruskoululaisille ja lukiolaisille

Tutustu ja tienaa on kesäharjoitteluohjelma, jossa kahden viikon harjoittelujakson palkka on 340 euroa. Tarkemmin tietoja ja sopimusmalleja osoitteesta http://www.tutustujatienaa.fi/.

Kirjoittanut: Annemari Anttila

Uusimmat

Suosituimmat