Uutinen - 09.12.2013 klo 14.55

Tutkimus: Lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään työpaikoilla

Lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toteuttamisessa on paljon parannettavaa kaupan alalla sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa. Työnantajien lisäksi myöskään suuri osa henkilöstön edustajista ei pidä suunnitelman tekoa tarpeellisena, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Naiset saavat kaupan alalla keskimäärin liki viidenneksen (17,2 %) miehiä pienempää tuntipalkkaa, eivätkä palkkaerot ole kaventuneet vuosien 2008-2011 aikana, selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen toteuttamasta raportista. Se pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan hankkeeseen, joka on tehty yhteistyössä Kaupan liiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa.

Palkkaeron suuruus riippuu siitä, onko työntekijä osa- vai kokoaikainen, onko kokonaispalkassa huomioitu erilaiset työaikaan ja tulokseen perustuvat lisät sekä työntekijän taustaominaisuuksista kuten ikä, koulutus ja työkokemus.

Kun erot taustaominaisuuksissa otetaan huomioon, kaventuu palkkaero kaupan alalla 8,9 prosenttiin. Kuitenkin lähes puolessa tutkituista nimikkeistä palkkaero on yli 10 prosenttia. Myös matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla (marava) joidenkin yksittäisten nimikkeiden, kuten keittiö- ja vastaanottopäällikköjen, palkkaerot ovat liki 20 prosenttia. Muuten keskimääräinen ero marava-alan tuntipalkoissa on 8-9 prosenttia.

Kun ammatillinen eriytyminen otetaan huomioon, kaventuu palkkaero kaupan alalla 4 prosenttiin ja marava-alalla 2 prosenttiin.

Lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään

Kaupan alan yrityksistä yli joka kolmas ja kaksi kolmesta marava-alan yrityksistä ei ole tehnyt tasa-arvosuunnitelmia. Palkkakartoituksia ei ole tehty 42 prosentissa kaupan alan eikä yli puolessa (57 %) marava-alan yrityksistä.

Tasa-arvolaki edellyttää tasa-arvosuunnitelmien tekemistä vähintään 30 henkilöä työllistävissä työpaikoissa yhdessä työntekijöiden edustajan kanssa. Vähintään 30 henkilöä työllistävät yritykset olivat tutkimuksen kohderyhmänä.

- On valitettavaa, että lakisääteistä velvoitetta laiminlyödään näin laajalti. Suunnitelmat ja kartoitukset ovat sitä varten, että ne vievät kohti tasa-arvoisempaa työelämää. Lisäksi on huolestuttavaa, että suurin osa vastaajista ei ole kokenut niiden toteuttamista tarpeelliseksi, eivätkä henkilöstön edustajat ole osallistuneet tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemiseen, toteaa PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta.

Nykyiset kaupan ja marava-alan palkkausjärjestelmät ovat nimikepohjaisia, eikä niissä ole määritelty tehtävien vaativuutta yhteneväisellä tavalla. PAMin 1. varapuheenjohtajan Jaana Ylitalon mukaan kaupan ja marava-alan palkkausjärjestelmiä ollaan uudistamassa.

- Nyt valmistunut tutkimusraportti tuo lisäelementtejä uudistamistyöhön. Jatkossa alojen palkkausjärjestelmien on tuettava palkkatasa-arvon toteutumista aloilla, Ylitalo sanoo.

Palkansaajien tutkimuslaitos toteutti raportin lokakuun 2012 ja syyskuun 2013 välillä. Tarkasteluissa on hyödynnetty Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatiedusteluja sekä työnantajille ja luottamusmiehille kohdistettuja kyselyjä.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat