Uutinen - 05.02.2014 klo 14.55

Kiinteistöpalveluyritykset toiveikkaimpia

(PAM-lehti/ talous) Noin joka viides kiinteistöpalveluyrityksistä uskoo suhdanteiden paranevan lähitulevaisuudessa. Kaupan ja mara-alan yrityksistä taas joka viides uskoi niiden heikkenevän EK:n tuoreessa suhdannebarometrissä. Kysynnän puute vaivaa kaikkia.

(PAM-lehti/ talous) EK:n suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalveluyrityksistä 18 %:a uskoo suhdanteiden paranevan ja 7 %:a uskoo niiden heikkenevän. Kaupan ja matkailu- ja ravintolapalvelujen yritysten yhteenlasketut lähitulevaisuuden näkymät taas kääntyvät miinuksen puolelle.

Kaupoista suhdanteiden paranemiseen uskoo 12 %:a ja niiden heikkenemiseen 21 %:a. Matkailu- ja ravintolayrityksistä  taas 10 %:a odottaa suhdanteiden paranevan ja 20 %:a heikkenevän.  Sekä kaupassa että matkailu- ja ravintolapalveluissa näkymien synkkyys on tammikuussa kuitenkin hieman lientynyt lokakuusta. EK tekee kyselyn yrityksille neljännesvuosittain.

Henkilöstön määrä on viimeisen 3 kuukauden aikana vähentynyt kaikilla kolmella alalla, eniten kaupassa. Sekä kaupan että majoitus- ja ravintolapalvelujen yritykset odottavat lievän laskun jatkuvan. Sen sijaan kiinteistöpalveluyrityksissä ei ennakoida suuria muutoksia nykyisiin henkilöstömääriin.

Kauppojen ja matkailu- ja ravintolayritysten myynnin kasvun suurin este on kysynnän puute. Matkailu- ja ravintolayrityksistä 50 %:a piti kysyntää riittämättömänä ja kaupoista 42 %:a. Kiinteistöpalveluyritysten kasvua taas estää useimmiten puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Sitä koki 35 %:a vastanneista yrityksistä.  Sama vaiva on joka kymmenennellä matkailu- ja ravintolayrityksellä.

Loppuvuodesta kiinteistöpalveluyritysten myynti kasvoi hieman ja niissä uskotaan kannattavuuden paranevan tänä vuonna. Kaupoissa myynti pysyi kutakuinkin ennallaan ja niissä kannattavuuden uskotaan heikkenevän. Matkailu- ja ravintolayrityksissä myynti supistui loppuvuonna, kannattavuus on hieman vuoden takaista heikompi, mutta tilanteessa ei uskota tapahtuvan suuria muutoksia.

Auli Kivenmaa

 

 

Teksti: Auli Kivenmaa

 

Uusimmat

Suosituimmat