Uutinen - 01.04.2014 klo 14.15

Työpaikkojen riita-asiat PAMin verkkopalvelussa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin verkkopalvelussa on lista kaikista liiton hoidettavana olevista erimielisyystapauksista. Yhteensä erimielisyyksiä on 606, joista 205 on oikeuskäsittelyssä. Palkkasaatavat ovat yleisin erimielisyyden aihe.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin verkkopalvelussa on lista kaikista liiton hoidettavana olevista erimielisyystapauksista. Yhteensä erimielisyyksiä on 606, joista 205 on oikeuskäsittelyssä. Palkkasaatavat ovat yleisin erimielisyyden aihe.

PAM auttaa jäseniään työsuhteeseen liittyvissä erimielisyyksissä. Jos pelkkä neuvonta ei auta, siirtyy erimielisyys liiton hoidettavaksi. Silloin PAMin aluetoimistot käyvät neuvotteluja joko työnantajaliiton tai suoraan työantajan kanssa. Suurin osa tapauksista ratkeaa pelkällä yhteydenotolla, mutta usein tapauksen käsittely vaatii neuvotteluja ja jopa oikeuskäsittelyn.

Tyypillisimpiä erimielisyyden aiheuttajia ovat palkkasaatavat, eli alipalkkaus tai maksamatta jääneet lisät. Myös työsuhteen päättämistilanteet ovat usein erimielisyyden syy. PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkusen mukaan julkaistut tapaukset kertovat vain osan työpaikkojen tilanteesta.

- Liiton hoidettavaksi tulee vain pieni osa kaikista niistä työpaikkojen riita-asioista, joita luottamusmiehet hoitavat päivittäin. Moni erimielisyys jää myös hoitamatta, koska työntekijät eivät uskalla vaatia oikeuksiaan painostuksen, työsuhteen päättämisen tai työtuntien menettämisen pelossa, kertoo Julkunen.

- On huolestuttavaa, että riita-asiat ovat vuodesta toiseen aivan samoja ja suuntaa parempaan ei ole näkyvissä.  Yli 600 kirjattua erimielisyysasiaa osoittaa, että työpaikoilla asiat eivät ole kunnossa, kun työnantajat eivät piittaa työntekijöiden oikeuksista ja tietoisesti rikkovat sopimuksia ja lakeja, toteaa Julkunen.

Alipalkkaus on yleisin erimielisyyden aihe. Useimmiten alipalkkauksen kohteeksi joutuvat nuoret tai maahanmuuttajataustaiset työntekijät. Alipalkkauksen kriminalisointi on Julkusen mielestä paras keino saada työnantajat maksamaan oikeaa palkkaa.

- Työnantajien pitäisi saada tuntuva rangaistus alipalkan maksamisesta, jotta keinottelu ihmisten toimeentulolla saataisiin kuriin. Päätöksentekijöiden pitäisi nyt edetä pikaisesti alipalkkauksen kriminalisoinnissa, esittää Julkunen.

Erimielisyysasiat PAMin verkkopalvelussa

Kaikki erimielisyystapaukset löytyvät PAMin verkkopalvelusta. Siellä on lista sekä avoimista erimielisyystapauksista että oikeuskäsittelyssä olevista tapauksista.

Avoimet erimielisyystapaukset ovat työsuhderiitoja, jotka ovat PAMin aluetoimistojen hoidettavana. Erimielisyystapaus siirtyy oikeuskäsittelyyn, jos sitä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua. Oikeuskäsittelyssä olevat tapaukset ovat siis työsuhderiitoja, joille on jo myönnetty oikeusapu ja asia on joko valmistelussa tai oikeudessa käsiteltävänä.

Avoimista erimielisyyksistä kerrotaan sen syy, jäsenen ammatti, toimiala, työpaikan sijaintimaakunta, yrityksen koko sekä liitossa asiaa hoitava henkilö. Oikeustapauksista on lisäksi kuvaus tapauksesta. Myös päättyneiden oikeustapausten lopputulos löytyy palvelusta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat