Uutinen - 18.09.2014 klo 12.57

Suomi ei kärvistele yksin eläkeiän kanssa

Eläkejärjestelmiin muuttuvat eri puolilla Eurooppa. Kuva IStockphoto

Eläkejärjestelmiin muuttuvat eri puolilla Eurooppa. Kuva IStockphoto

Eläkeikä on nousemassa lähes kaikissa EU-maissa. Nousun rinnalla raskas työ tai pitkä vakuutettuna oloaika avaa monessa maassa pääsyn varhaiseläkkeelle. Suomessa eläkeratkaisua voidaan odottaa aikaisintaan ensi tiistaina, jolloin työmarkkinajohtajat tapaavat seuraavan kerran.

Talouskriisit ja julkisen talouden heiveröinen tila ovat pakottaneet EU-maat kiperiin eläkepoliittisiin ratkaisuihin.

”Edessä on tolkuton määrä eläkeikämuutoksia. Lähes kaikki EU-maat ovat nostamassa eläkeikää”, Eläketurvakeskuksen suunnitteluoston yhteyspäällikkö Mika Vidlund kertoo.

Nostopaineen taustalla ovat eliniän pidentymisen aiheuttamat ongelmat eläkejärjestelmien ja julkisen talouden kestävyydelle.

Ruotsissa eläkkeitä leikataan jo

Tällä hetkellä ns. vanhojen EU-maiden eläkeikä on yleensä 65 vuotta.

Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat päättäneet eläkeiän nostamisesta 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä.

Eläkeiän muutokset ajoittuvat pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Vidlundin mukaan yksittäisiä kriisejä merkittävämpi syy eläkeikämuutoksille on elinajanodotteen piteneminen.

”Monissa EU- ja OECD-maassa on jo käytössä mekanismi, tai sellaisen käyttöönotosta on sovittu, jonka tavoitteena on vakauttaa pitenevän eliniän vaikutuksia eläkemenoihin.”

Vidlundin mukaan eläkejärjestelmät voidaan sopeuttaa joko nostamalla eläkeikää tai puuttumalla etuuden tasoon.

”Monet maat ovat luopuneet eläkkeiden indeksikorotuksista määräajaksi tai pidättäytyneet eläkkeiden tarkistuksista joko kokonaan tai osittain.”

 Esimerkiksi Ruotsissa, Irlannissa ja Kreikassa on tehty leikkauksia eläkkeiden tasoon.

Varhaiseläkeväyliä tukitaan

Monissa EU-maissa on erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää raskaaksi tai vaaralliseksi määritellystä työstä ennen yleistä vanhuuseläkeikää.

Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää vähentämättömänä myös pitkän vakuutusajan perusteella. Pitkän työuran perusteella ja ennen yleistä vanhuuseläkeikää myönnettäviä seniorieläkkeitä on käytössä Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa.

Myös näitä varhaiseläkeväyliä kiristetään.

”Varhaisen eläkkeellesiirtymisen myöntämiskriteereitä on viime vuosina tiukennettu esimerkiksi pidentämällä vähentämättömän eläkkeen saamiseksi vaadittavaa vakuutusaikaa ja nostamalla eläkeikiä.”

Ranskassa vähintään 57-vuotiaalle irtisanotulle työntekijälle eläkettä vastaavan työttömyysetuuden myöntäminen uusille hakijoille lakkautettiin vuonna 2010. Saksassa työttömyyseläkkeiden myöntäminen päättyy vuonna 2014.

Tanskassa aikaisintaan 60-vuotiaille työttömyysvakuutusjärjestelmästä maksettavan varhaiseläkkeen ikäraja nostetaan ensin mekaanisesti 62:een ja sen jälkeen eläkeikä määräytyy elinajanodotteen mukaan.

UP/Mika Peltonen

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat