Artikkeli - 19.09.2014 klo 14.09

Uusi arviointityökalu työhyvinvoinnin parantamiseksi

Asiantuntijoiden mukaan työkaarimalli voi vähentää työpaikan sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä jopa 30 prosenttia. Netistä löytyvä arviointityökalu on maksuton ja vapaasti hyödynnettävissä.

Työntekijöiden työkyvyn ja työssä jaksamisen parantamiseksi on luotu uusi sähköinen työkalu. "Työkaarityökalu" auttaa työpaikkoja kehittämään työtä, työoloja ja toimintatapoja työurien alussa, keskellä ja lopussa. Se on Työturvallisuuskeskuksen lanseeraama ja kehitetty yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

- On tarkoitus, että työkaarimallin suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa, kertoo STTK:n varapuheenjohtaja Riitta Työläjärvi.

Etenkin työntekijäammateissa, kuten palvelualoilla, iso osa ihmisistä eläköityy työkyvyttömyyden tai työttömyyden kautta. Työkaarimallin tavoitteena on hyödyntää nykyistä paremmin eri ikäkausiin liittyviä vahvuuksia ja pidentää tätä kautta työuria. Työläjärven mukaan työelämän laadun parantaminen on paras tapa työurien pidentämiseksi ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi.

- Työkaarimallin avulla sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä 20–30 prosentin väheneminen on realistista. Tästä on jo saatu vastaavia tuloksia. Mitä huonommin työpaikalla menee, sitä suurempi parannus on odotettavissa, Työläjärvi kertoo.

Työkaarityökalu sisältää 15 omaan työpaikkaan liittyvää kysymystä. Palvelu on maksuton ja vaatii kirjautumisen. Tämän jälkeen arviointiin voi kutsua myös esimiehet, työsuojelutoimijat ja kollegat. Työkalu antaa kehittämissuositukset, minkä jälkeen on toteutussuunnitelman tekemisen vuoro. Sen jälkeen valitaan työpaikan kehittämiskohteet sekä aikataulutetaan ja vastuutetaan tehtävät. Käytettävissä on myös järjestelmän tietopankki.

Sinnikkyys tärkeää

Metsäkoneyhtiö Ponssessa työurien tukeminen otetaan vakavasti. Yrityksessä useita työtehtäviä on muokattu yksikön fyysisen tai henkisen työkyvyn tukemiseksi. Ponssen työsuojelupäällikkö Tiina Lavisen mukaan työtä on tehty aktiivisesti vuodesta 2005 saakka.

- Tärkeää on olla sinnikäs vaihtoehtoisten työtapojen ja ratkaisujen löytämiseksi. Yksi keskeisistä asioista on myös se, että työntekijä ottaa vastuun omasta tulevaisuudestaan ja on itse aktiivinen, tiivistää Lavinen.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat