Uutinen - 02.10.2014 klo 13.19

Alle puolet työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa työvuoroihinsa kaupan alalla

Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ja työvuorolistoihin heikkenee työntekijän iän myötä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta Esimiehenä kaupan alalla (Esika).

Kyselyyn vastanneista 45 vuotta täyttäneistä vain runsas 30 prosenttia kokee voivansa vaikuttaa työvuoroihinsa. Alle 25-vuotiaista taas lähes puolet kokee voivansa vaikuttaa työaikoihinsa ja -vuoroihinsa.

Työntekijöiden hoivavastuut, kuten alaikäiset lapset tai apua tarvitsevat omaiset, eivät näy mahdollisuuksissa vaikuttaa työvuorosuunnitteluun. 35–44 -vuotiaista työntekijöistä 75 prosentilla on huollettavia alaikäisiä. Muista läheisistä huolehtiminen lisääntyy selvästi iän myötä: 45 vuotta täyttäneistä 30 prosentti huolehtii apua tarvitsevasta läheisestään.

Kaupan alan työntekijöistä noin 70 prosenttia kertoo oman esimiehen kohtelevan heitä ystävällisesti ja lähes yhtä usea arvioi esimiehen toiminnan oikeudenmukaiseksi. Tyytyväisyydessä esimiehen työskentelyyn ei ole ikäeroja. Vain alle puolet kokee saavansa melko riittävästi tai riittävästi palautetta omasta suoriutumisesta.

Tutkimus on osa Esika-hanketta, jossa Työterveislaitoksen yhteistyökumppaneina ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto. Hankkeessa selvitettiin myös kaupan alalla työskentelevien maahanmuuttajien kokemuksia työelämästä.

Vinkkejä hyvään esimiestyöhön ja eri-ikäisten johtamiseen:

1. Kaiken ikäisten johtamisessa tärkeää:

• Koko henkilöstölle selkeät ja läpinäkyvät periaatteet työntekijöiden omien tarpeiden mukaisissa työaikajoustoissa ja palkitsemisessa sekä tehtävien
jakamisessa edistää oikeudenmukaisuuden kokemuksia.

• Antamalla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä voidaan lisätä työssä koettua innostusta ja tarmokkuutta sekä vähentää työhön leipiintymistä.

2. Nuorten johtaminen:

• Kerro selkeästi mitä odotat nuorelta ja miten työn tuloksellisuutta yksikössä mitataan. Anna myös palautetta työssä onnistumisesta.

• Ystävällinen ja nuorta arvostava esimiestyö, jossa myös  kuunnellaan nuoren ideoita, tukee nuoren työkykyä.

3. Työuran keskivaiheessa olevan työntekijän johtaminen:

• Huomioi mahdolliset hoivavastuut ja työntekijöiden työaikajoustojen tarpeet.

• Oikeudenmukaiseksi koettu esimiestyö tukee työkykyä.

4. Konkarin johtaminen:

• Kerro mitä odotat konkarilta ja anna hänelle rohkaisua ja tukea erityisesti osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

• Osoita arvostavasi konkarin kokemusta ja osaamista.

• Pidä mielessä, että joka kolmas konkareista hoivaa läheistään työajan ulkopuolella. Anna yhtäläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa.

(Lähde TTL)

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat