Uutinen - 12.11.2014 klo 14.03

PAMin edustajisto: Työvuorosuunnitteluun panostettava paljon nykyistä enemmän

PAMin edustajisto kokoontui viimeiseen sääntömääräiseen kokoukseen Jyväskylässä 11.-12.11. Täältä voit lukea edustajiston päätöslausuman kokonaisuudessaan.

PAMin edustajiston päätöslausuma:

PAMin edustajisto pöyristyi Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalan lausunnosta, ettei työntekijöille kelpaisi lisätunnit. Lisätyön tarjoaminen ei käytännössä toimi kunnolla, vaan osa-aikatyötä koskevan tutkimuksen ennakkotietojen mukaan joka kolmannen vastaajan työpaikalla lisätyövoimaa on palkattu tarjoamatta tunteja vanhoille työntekijöille. Toisaalta on hyvin yleistä, että lisätunteja tarjotaan hyvin lyhyellä varoitusajalla koko ajan, eli kunnon työvuorolistoja ei välttämättä tehdä lainkaan. Työvuorosuunnitteluun on panostettava paljon nykyistä enemmän ja pyrittävä ennakoimaan työvoimatarve eri viikonpäivinä ja kellonaikoina. Tekijöitä kyllä löytyy, jos työn vastaanottaminen ei vaatisi aivan äärimmäisiä joustoja ja olisi nähtävissä, että työsopimustunnit päivitetään tarvittaessa todellista työaikaa vastaaviksi.

Osa-aikatyö tekee palkalla toimeen tulemisen hankalaksi. Esimerkiksi kaupan alalla osa-aikatyöntekijän keskiansio on 1450 euroa ja majoitus- ja ravitsemisalalla 1390 euroa kuukaudessa. Runsas osa-aikaisuus naisvaltaisilla aloilla selittää osaltaan myös naisten ja miesten välistä palkkaeroa. PAMin edustajisto asetti tavoitteeksi, että vuonna 2015 päättyvä samapalkkaisuusohjelma saa jatkoa, ja siihen uutena elementtinä on otettava osa-aikatyön sukupuolivaikutusten arviointi.

Työttömyys ennätyskorkealla

PAMissa keväällä toteutetusta jäsenkyselystä kävi ilmi, että joka kolmannen vastaajan työpaikalla on käyty yt-neuvottelut viimeisen vuoden aikana. Luottamusmiesten jaksaminen on kovilla. Moni luottamusmies käy samaan aikaan useita neuvotteluita, eikä tukea ole helppo hakea kaiken kiireen keskellä. PAMin edustajisto korostaakin neuvottelutilanteita ennakoivan koulutuksen ja vertaistuen merkitystä.

Talousvaikeuksien keskellä yt-neuvottelut ovat niin arkipäiväinen prosessi väen vähentämiseksi, että itse lain tarkoitus ja henki tuntuvat hukkuneen lopullisesti. Työelämän paikallista kehittämistä pohdittaessa tulee tutustua tarkemmin ns. Ruotsin malliin ennakoivasta keskustelusta. Työyhteisössä käytävillä avoimilla keskusteluilla voitaisiin paremmin ratkoa pulmia jo ennen kuin on tarvetta varsinaisille yhteistoimintamenettelyille.

Mikä on turhaa sääntelyä?

Julkisuudessa puhutaan paljon turhan sääntelyn ja normien purkamisesta. Populististen heittojen taakse on usein piilotettu paljon suurempia tavoitteita kuin mitä ääneen lausutaan. Ammattiyhdistysliikkeen voimaa halutaan heikentää koko Euroopassa ja siirtää asioita pois kolmikantaisesta valmistelusta. Niin sanotun Stoiberin komitean tehtävänä on ollut tarkastella lähinnä sitä, minkälaista haittaa yritystoiminnalle erilaisista säännöksistä on. Sääntelyn tarpeellisuutta ympäristön ja ihmisten suojelun kannalta ei juurikaan käsitellä. Monet työnantajat sanovatkin, että he haluavat eroon vain turhista säädöksistä. PAMin edustajiston käsitys siitä, mikä on turhaa ja mikä ei, eroaa kovasti työnantajien kannoista. Esimerkki parturi-kampaajien työsuojeludirektiivin kaatamisesta turhana sääntelynä on todiste siitä, ettei muodikkaalla puheella sääntelyn purkamisesta viitata pelkkään byrokratian keventämiseen tai sähköisten palveluiden käyttöönoton helpottamiseen, vaan tavoitteena on heikentää työntekijöiden oikeuksia.

Duunari, käytä ääntäsi

Ensi keväänä käydään PAMin liittokokousvaalit ja eduskuntavaalit. Palvelualojen työntekijöille tärkeiden asioiden edistämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että eduskuntaan valittaisiin pamilaisen arkitodellisuutta ymmärtäviä ehdokkaita. Edustajisto kannustaakin koko jäsenkuntaa käyttämään valtaansa ja äänestämään molemmissa vaaleissa.

 

Suosituimmat