Tiedote Uutinen - 29.11.2014 klo 10.00

PAMin Julkunen: Korvaavatko yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit EK:n ja työnantajaliitot?

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen kritisoi EK:ta aiemmin tapahtuneen alueverkoston lopettamisesta, joka heikensi työsuhde-erimielisyyksien paikallisia neuvotteluja ja sopimista. Julkunen näkee EK:n toiminnan etäännyttäneen myös työnantajaliitot pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tilan ovat täyttäneet yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit. Julkunen puhuu aiheesta Itä-Suomessa lauantaina 29.11.

- Erimielisyyksien käsittely on vaikeutunut, koska jokaisesta asiasta tulee nykyään periaatteellinen, ja käsittelyajat ovat pidentyneet. Yhä useammin ratkaisut joudutaan hakeman oikeuden kautta, toteaa Julkunen.

- Tästä johtuu, että pienet ja keskisuuret yritykset hakevat apua lähellä olevista yrittäjäjärjestöistä ja kauppakamareista, jotka myös käyttävät tilannetta hyväkseen kahmiakseen valtaa. Valitettavasti näillä tahoilla ei ole kuitenkaan mitään valtaa tai vastuuta työsuhdeasioissa.

Julkunen kertoo, että ennen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n perustamista Palvelutyönantajat PT:n ja ammattiliittojen aluetoimistojen henkilöstön välityksellä pystyttiin selvittämään työsuhderiidat siellä missä ne olivat syntyneetkin, eli työpaikoilla.

- Tämä järjestelmä valmensi työnantajan ja työntekijöiden edustajia parempaan yhteistyöhön ja ratkaisujen etsimiseen. Samalla pystyttiin auttamaan yrityksiä myös kehittämishankkeissa, koska vastuulliset toimijat olivat lähellä.

- Teollisuustyönantajien TT:n ja PT:n yhdistyminen EK:ksi tarkoitti aluetoimistojen alasajoa. Samalla tuhottiin palvelualoilla hyvin toiminut alueellinen neuvottelutoiminta, harmittelee Julkunen.

Työpaikkatason yhteiset kehittämishankkeet ovat Julkusen mielestä lähes pysähtyneet muutoksen seurauksena. Myös erimielisyysasiat on nyt työnantajapuolelta siirretty kaukana olevien työnantajaliittojen keskustoimistoihin.

Uusia jännitteitä ja erimielisyyksiä on Julkusen mielestä syntynyt juuri näiden järjestöjen irrallisuudesta työelämäasioissa. Esimerkeiksi Julkunen nostaa räjähdysmäisesti kasvavan alipalkkausten määrän ja kauppojen aukioloaikojen poikkeuslupien perusteettoman hakemisen. Julkunen näkee paljon mahdollisuuksia uuden palkansaajien keskusjärjestön perustamisessa.

- Toivon tällä viikolla esille nousseen uuden palkansaajakeskusjärjestön selvitystyön johtavan yhden yhteisen keskusjärjestön perustamiseen, joka pystyisi tiivistämään ay-liikkeen rivejä ja mahdollistaisi liitoille paremmat edellytykset työpaikoilla tapahtuvaan neuvottelu- ja järjestämistyöhön. Kun työpaikkojen neuvottelutoiminta saadaan kuntoon, vaikuttaa se suoraan muun muassa työsuhderiitojen vähenemiseen ja harmaan talouden torjumiseen.

Julkunen on tavattavissa lauantaina 29.11. Harmaa talous, musta tulevaisuus –seminaarissa Varkaudessa (Hotelli Scandc Oskari, Kauppakatu 4) klo 10.00, Elintarviketyöntekijöiden tilaisuudessa Kuopiossa (Hotelli Rauhalahti) klo 16.00 ja PAM liikealan Pohjois-Karjalan osaston 120-vuotisseminaarissa Joensuussa (Hotelli Kimmel) klo 18.00.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat